Wegverkeer in de bebouwde kom zorgt voor gezondheids- en veiligheidsproblemen. In de aanpak van deze problemen overwegen steeds meer gemeenten om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/u. Maar hoeveel gezondheidsimpact heeft deze maatregel?

zone 30
In september start ons nieuwe project 'De impact van verlagen maximum snelheid in de bebouwde kom'. We onderzoeken wat de voor- en nadelen van zo'n snelheidsverlaging zijn op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en de modal shift naar meer actief vervoer. Dat doen we door literatuuronderzoek en analyse van databases met onze wetenschappelijke partners van Amsterdam UCM en Erasmus MC. 

Helderheid over de impact van een snelheidsverlaging kan gemeenten helpen bij het (al dan niet) kiezen voor een verlaging van de maximum snelheid.

Lees meer over dit project op onze projectpagina. Wanneer het project is afgerond zullen hier ook de onderzoeksresultaten te vinden zijn.

 

Augustus 2022

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!