Welke ervaring is er in binnen- en buitenland opgedaan met fysieke aanpassingen in de leefomgeving die overmatige UV-blootstelling kunnen verminderen? Die vraag was aanleiding voor onze onderzoekers om deze nieuwe desktopstudie te starten.

Het veranderende klimaat vraagt om aanpassingen in onze leefomgeving en ons gedrag om gezondheidsrisico’s te verlagen. Naar verwachting zal de blootstelling aan UV-straling in de toekomst toenemen. Dat is onwenselijk aangezien overmatige blootstelling aan UV-straling de belangrijkste risicofactor is voor huidkanker. Huidkanker is nu al de meest voorkomende kankersoort.

Dit probleem doet zich ook in andere landen voor. Onze onderzoekers willen weten wat uit de ervaringen in het buitenland te leren valt.

Desktopstudie

Naast onderzoeksprojecten bestaat bij de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving ook de mogelijkheid om een kortere desktopstudie uit te voeren. Dat kan bijvoorbeeld literatuuronderzoek zijn in aanloop naar een groter onderzoeksproject. Aanvragen voor desktopstudies kunnen het hele jaar worden ingediend.

Lees meer over dit project op onze projectpagina. Wanneer het project is afgerond zullen hier ook de onderzoeksresultaten te vinden zijn. De intentie van de onderzoekers is het onderzoek te vervolgen met een langer lopend onderzoeksproject.

 

April 2023

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!