De NSPOH stelt een aantal cursussen uit hun aanbod 'Medische Milieukunde' open voor GGD-medewerkers. We stellen de in zomer/najaar 2023 beschikbare modules kort aan je voor.

NSPOHDe NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) stelt een aantal cursussen, veelal onderdeel van de opleiding 'arts medische milieukunde', open als bij- of nascholing voor GGD-medewerkers gezonde leefomgeving/milieu&gezondheid.

Hieronder een korte samenvatting per module. Wil je meer weten? Lees verder via de link naar de NSPOH website.

27 juni: Gezondheidsrisico’s van bodemverontreiniging 

Ben je vanuit de GGD betrokken bij de beoordeling en advisering over bodemverontreiniging? Leer in deze eendaagse cursus systematisch beoordelen en adviseren over gezondheidsrisico’s. Deze nascholing behandelt hoe je blootgesteld wordt aan stoffen uit de bodem, wat de gezondheidsrisico’s daarvan kunnen zijn en welke maatregelen er zijn voor preventie.
Nadere info, kosten en inschrijven: Gezondheidsrisico’s van bodemverontreiniging

4 juli: Gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden en straling

Burgers en beleidsmakers hebben vaak vragen over gezondheidsrisico’s van antennes en andere bronnen van elektromagnetische velden en straling. Als adviseur milieu&gezondheid heb je kennis nodig van de wetenschappelijke stand van zaken hieromtrent. Deze module duurt een dagdeel.
Nadere info, kosten en inschrijven: Gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden en straling

4 juli: Omgaan met onverklaarbare lichamelijke klachten

Onverklaarbare lichamelijke klachten komen regelmatig bij medewerkers medische milieukunde als mensen vermoeden dat er een hun klachten te wijten zijn aan milieufactoren. Dit kan vaak niet aannemelijk gemaakt worden. Dit maakt het nogal eens lastig om mee om te gaan. Hoe blijf je professioneel in gesprek? Je leert het in deze praktische module van een dagdeel.
Nadere info, kosten en inschrijven: Omgaan met onverklaarbare lichamelijke klachten

September: Toxicologie voor de medische milieukunde risk assessment

Deze driedaagse scholing geeft je handvatten om een toxicologische beoordeling te maken van stoffen binnen de setting van de medische milieukunde zoals bij een GGD.Deze module is gericht op normen voor blootstelling van omwonenden aan toxische stoffen. Om een veilige productie en toepassing van chemische stoffen te waarborgen, worden normen afgeleid om blootstelling aan chemische stoffen te reguleren. Zo zijn er bijvoorbeeld normen voor de maximale luchtconcentratie van chemische stoffen op de werkplek en voor wat we dagelijks bijvoorbeeld via ons voedsel en drinkwater innemen. Je leert in hoeverre gezondheidskundige afwegingen een rol spelen bij de totstandkoming van normen. Daarnaast wordt middels opdrachten aandacht besteed aan het gebruik van normen in de praktijk om een risicobeoordeling uit te voeren. Welke conclusies kun je trekken als een norm is overschreden en welke niet? Wanneer is er sprake van een gezondheidsrisico?
Nadere info, kosten en inschrijven: Toxicologie voor de medische milieukunde risk assessment

 

Mei 2023

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!