Annelies Acda is strategisch adviseur en projectleider bij Pharos in het programma GezondIn. Pharos is het landelijke expertisecentrum gericht op het terugdringen van grote gezondheidsverschillen van Nederlanders. Annelies richt zich vooral op het gemeentelijk beleid om te komen tot een duurzame aanpak van gezondheidsverschillen. Daarbij hebben de wisselwerking tussen fysieke omgeving en gezondheid haar specifieke aandacht. Annelies studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en werkte onder andere veertien jaar voor de GGD Amsterdam.

Door nog gerichter onderzoek te doen naar de impact die vanuit de fysieke omgeving gemaakt kan worden op de gezondheid van mensen in kwetsbare situaties, weten we steeds beter waar we op in moeten zetten. Het is belangrijk die kennis ook verder te brengen.

 

 

Annelies Acda

Raad van Advies