DPG GGD: Fons Bovens (GGD Zuid-Limburg)

Als directeur van de GGD Zuid-Limburg heeft Fons Bovens vooral een integrale kijk op gezondheid vanuit het adagium van Health in all policies. Opgeleid als sociaal-geneeskundige vindt hij de aandacht voor een populatiegerichte aanpak van gezondheidsbevordering/ preventie nog steeds ondergewaardeerd in onze gezondheidszorg.

De Academische Werkplaats is voor mij een setting waar onze professionals uitgedaagd worden om samen met partners uit de wetenschap hun kennis in te zetten voor vraagstukken uit de praktijk. Omdat deze vraagstukken helpen het beleid en besluitvorming van onder andere gemeenten te verbeteren, is het van belang ze vanaf het begin te betrekken. Het werken vanuit de drie-eenheid beleid-praktijk-onderzoek blijft de basis voor AWGL.

Fons Bovens

Bestuur