Prof. dr. Lex Burdorf studeerde milieuhygiëne in Wageningen. Hij is hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC te Rotterdam. Zijn interesse ligt in onderzoek naar de invloed van sociale en fysieke omgeving op mentale en fysieke volksgezondheid. Hij was voorzitter van de recente commissies van de Gezondheidsraad over Schone Lucht en Ultrafijn Stof.

De grootste uitdaging in de volksgezondheid is het creëren van een gezonde leefomgeving waarin gezond gedrag de normale keuze is.

Lex Burdorf

Raad van Advies