Status
Lopend
Jaar van uitgave
2022
Contactpersoon
Moniek Zuurbier, AWGL, Jennie Odink, GGD Gelderland-Midden
Klimaat
GGD Amsterdam GGD Brabant-Zuidoost GGD Drenthe GGD Gelderland-Midden GGD Gelderland-Zuid GGD Groningen GGD Haaglanden GGD Hart voor Brabant GGD Noord en Oost-Gelderland GGD Regio Utrecht GGD West-Brabant

Klimaatverandering heeft veel impact op onze gezondheid, denk bijvoorbeeld aan de effecten van de toenemende hitte, een langer allergieseizoen en infectiezieken. Reden te meer om ons snel weerbaar te maken tegen klimaatverandering en om gezondheidsaspecten in beleidsplannen te verankeren. 

Versnellen

Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers houden zich steeds meer bezig met klimaatadaptatie. Samen willen we ervoor zorgen dat Nederland in 2050 weerbaar is tegen klimaatverandering, door bijvoorbeeld wijken en woningen die bestand zijn tegen hitte, droogte en wateroverlast te ontwerpen. De inspanningen zijn onderdeel van de Nationale (klimaat)Adaptatie Strategie. 2050 klinkt ver weg, daarom zetten 22 organisaties zich onder de paraplu van LIFE IP Klimaatadaptatie (2022- 2027) - een Nederlands programma met cofinanciering van de EU – in om deze strategie te versnellen. Wij richten ons vanuit de Academische Werkplaats op ondersteuning van het deelproject ‘Gezondheid in Klimaatadaptatie’. Dit project helpt GGD’en en gemeenten om gezondheid te verankeren in het klimaatadaptatiebeleid. Onze focus ligt op onderzoek naar praktische maatregelen rond relevante factoren zoals hitte, UV, infectieziekten, overstromingen, en mogelijk meer. Een aantal GGD’en zal de uitvoering van dit project op zich nemen. 

Aanpak: Van good practices naar handreiking

Allereerst verzamelen we via GGD’en goede voorbeelden en werkwijzen. Deze ‘good practices’ vormen de basis voor de handreiking die we ontwikkelen. Naar verwachting komt de eerste versie in de zomer van 2023 uit. Deze handreiking passen we vervolgens toe in een paar regio’s en evalueren we met de betrokken GGD’en en gemeente(n). Waar nodig stellen we bij. Hierbij vindt doorlopende monitoring van relevante nieuwe inzichten en ontwikkelingen plaats. In de zomer van 2026 is de definitieve handreiking gereed.

Communicatie

Ondertussen zitten we niet stil, maar maken we gemeenten met gericht advies steeds meer bewust van het belang van het meenemen van gezondheidsaspecten in het opstellen en uitvoeren van hun klimaatadaptatiebeleid. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij bestaande activiteiten van onder meer GGD en RIVM.  

Meer informatie

Meer over het programma LIFE IP Klimaatadaptatie lees je op deze website

Dit project is een samenwerking van RIVM, GGD Gelderland-Midden, GGD Amsterdam, GGD Drenthe, GGD Gelderland Zuid, GGD Groningen, GGD Haaglanden, GGD Noord- en Oost Gelderland, Team GMV GGD’en Brabant en GGD Utrecht.