Status
Lopend
Jaar van uitgave
2023
Contactpersoon
Jara Lomme, GGD Noord- en Oost-Gelderland
Klimaat
GGD Fryslân GGD Gelderland-Midden GGD Kennemerland GGD Noord en Oost-Gelderland GGD Zuid-Limburg
RIVM

Het creeren van schaduw kan helpen om de blootstelling aan UV-straling, en daarmee het risico op huidkanker, te beperken. Deze desktopstudie kijkt naar welke aanpassingen in de leefomgeving werken.

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Meer dan de helft van alle diagnoses kanker die nu in Nederland wordt gesteld betreft een vorm van huidkanker. Omdat overmatige blootstelling aan UV-straling de belangrijkste risicofactor is voor huidkanker is het nodig hier in de leefomgeving op in te spelen. Des te meer omdat de blootstelling aan UV-straling door klimaatverandering in de toekomst naar verwachting zal toenemen. Door klimaatverandering komen er meer warme dagen bij en de bescherming door wolken neemt af.

Om inwoners van Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen overmatige blootstelling aan UV-straling en dus huidkanker te voorkomen, zijn maatregelen nodig. Maatregelen om UV-blootstelling te verminderen kunnen zich richten op gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld door voorlichting. Andere maatregelen zijn gericht op de inrichting van de leefomgeving. In dit project kijken we met name op de inrichting van de leefomgeving.

De behoefte aan schaduw in verband met hitte en UV-straling doet zich ook in het buitenland voor. En een aantal andere landen loopt op ons voor in kennis en kunde op dit vlak. Onze onderzoekers willen weten wat uit deze ervaringen te leren valt: Welke maatregelen treffen zij? Wat werkt, onder welke voorwaarden? En hoe effectief zijn deze maatregelen?

In deze desktopstudie gaan we in het netwerk van nationale, regionale en lokale overheden na welk beleid en maatregelen in de leefomgeving bestaan die de blootstelling aan UV beperken. Daarnaast wordt literatuuronderzoek gedaan. Dit resulteert in een overzicht van mogelijke maatregelen en aanbevelingen voor GGD’en en gemeenten. De intentie van deze desktopstudie is dat het de opmaat vormt voor vervolgonderzoek.

 

De looptijd van dit project is mei-augustus 2023

Dit project is een samenwerking tussen GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Gelderland-Midden, GGD Fryslân, GGD Kennemerland, GGD Zuid-Limburg en RIVM.