Status
Lopend
Jaar van uitgave
2022
Contactpersoon
Annelies van Loon, GGD Amsterdam
Voeding
GGD Amsterdam GGD Haaglanden GGD Hollands Midden
Amsterdam UMC VU

Downloads

Verslag Kickoff

De voedselomgeving is erg belangrijk voor het voedingsgedrag van mensen. Die voedselomgeving wordt, fysiek en online, op veel plekken steeds ongezonder. Dat is bijvoorbeeld het geval in de vooroorlogse arbeiderswijken van Amsterdam en Den Haag. Die wijken kenmerken zich door problemen op het gebied van armoede en overgewicht komt veel voor. Met dit onderzoek willen onze onderzoekers in beeld brengen hoe huishoudens met kinderen met een laag inkomen en risico op voedselonzekerheid toch gezond voedsel kunnen kopen, bereiden en eten.

Annelies van Loon, onderzoeker:

“Met voedselonzekerheid bedoelen we dat mensen te weinig geld hebben om gezond voedsel te kopen.”

Verbeteren van beleid

Het doel is met inzichten over voorwaarden voor een gezond fysiek en online voedselaanbod voor gezinnen met een laag inkomen in kwetsbare wijken het beleid hierover te verbeteren. Daarmee wordt de keuze voor het kopen en bereiden van gezond voedsel makkelijker, en levert het onderzoek een bijdrage aan het verminderen van overgewicht in deze doelgroep.

Aanpak

De onderzoekers kiezen voor een kwalitatief verdiepend onderzoek. De onderzoekers gaan in Amsterdam-Noord en Den Haag (wijk nog te bepalen) de diepte in met een aantal gezinnen die voedselonzeker zijn. Dat doen zij door middel van methodieken als photovoice, foodmapping, een diepte-interview en een wandeling langs een veelgebruikte winkelroute. Het verder ontwikkelen van deze methoden voor onderzoek aan de voedselomgeving vormt nadrukkelijk deel van het project.

Bijdrage aan kennis over mogelijkheiden en beperkingen

We publiceren de resultaten van dit onderzoek in een rapport op deze website. Om de ontwikkelde onderzoeksmethodieken bruikbaar te maken voor andere GGD’en beschrijven we deze in een veldwerkgids die ook via deze website beschikbaar zal worden gemaakt. Ook andere gemeentelijke afdelingen kunnen deze resultaten en inzichten gebruiken. Zo kunnen zij meer kennis krijgen over de mogelijkheden en beperkingen van gezinnen met een laag inkomen om gezond voedsel te kopen.

Kickoff 19 februari

Bij de kickoff van het project op 16 februari deelden de projectpartners (waaronder 3 universiteiten!) de highlights uit hun rijke onderzoeks- en/of praktijkervaring op dit terrein. En wij schreven mee! Nieuwsgierig? Download het verslag...

 

Dit project is een samenwerking van GGD Amsterdam, GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, LUMC, Amsterdam UMC, VU en Gemeente Amsterdam (Werk en Inkomen en stadsdeel Noord).

 

Foto: Sanne Couprie, ‘Nieuwe weekmarkt Zuidas’