Status
Lopend
Jaar van uitgave
2022
Contactpersoon
Saskia van der Zee, GGD Amsterdam
Lucht
GGD Amsterdam GGD Gelderland-Midden
Universiteit Utrecht

Verkeersdrukte rond woningen, scholen of verzorgingstehuizen is om allerlei redenen niet ideaal. Waar het om luchtverontreiniging gaat, adviseren GGD’en om een minimale afstand te houden tussen drukke wegen en dit soort 'gevoelige bestemmingen'. Maar hoeveel afstand is effectief en wat zijn in dit verband gevoelige bestemmmingen? Het verkeer wordt namelijk schoner en zorgt voor steeds minder luchtverontreiniging. We zijn benieuwd of de minimale afstanden die de GGD adviseert nog kloppen met de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook gaan we na wie (welke groepen mensen) het meest gevoelig zijn voor de effecten van een slecht luchtkwaliteit. 

Voortschrijdend inzicht

Om gevoelige groepen te beschermen tegen de uitstoot van wegverkeer hebben gemeenten Gevoelige Bestemming Beleid opgesteld. De uitwerking verschilt per gemeente en is meestal een compromis tussen bestuurlijke haalbaarheid en de afstanden zoals de GGD die al sinds 2008 adviseert. Dat wil zeggen: geen gevoelige bestemmingen binnen 300 meter van de snelweg en in de eerstelijnsbebouwing binnen 50 meter van drukke wegen (gedefinieerd als een verkeersintensiteit van >10.000 mtv/etmaal). Sinds 2008 zijn de emissies van het wegverkeer fors gedaald. Tegelijkertijd is het inzicht in de schadelijke effecten van (verkeersgerelateerde) luchtverontreiniging, ook in lage concentraties, sterk toegenomen. 

Begin 2022 zal het Health Effects Institute (HEI) een review publiceren over lange termijn blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Deze review richt zich op uitstoot, blootstelling en gezondheidseffecten. De review vat alle wetenschappelijke kennis samen en beoordeelt deze.

In ons project zullen we - mede op basis van het HEI-review -  gezondheidskundig onderbouwde aanbevelingen doen voor gevoelige bestemmingen beleid.

Na afronding van dit onderzoek vind je de resultaten op deze webpagina.

Dit project is een samenwerking van GGD Amsterdam, GGD Gelderland-Midden, het Health Effects Institute uit de VS en Universiteit Utrecht (IRAS).