In Elke regio telt! | Advies | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (raadrvs.nl) (maart 2023) beschrijven de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) regionale verschillen en achterstanden. Nieuwe knelpunten dreigen te ontstaan op gebied van leefomgevingskwaliteit, wonen en gezondheid.

De drie raden concluderen dat er teveel onwenselijke achterstanden zijn in brede welvaart. Dat gaat onder meer om achterstanden op gebied van inkomen, kwaliteit van de leefomgeving, voorzieningen en werkgelegenheid. De raden doen enkele aanbevelingen aan het Rijk om onwenselijke brede welvaartsverschillen in Nederland tegen te gaan.

Dit advies raakt aan de inspanningen in onze GGD-regio’s en van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving om, onder meer via een gezonde leefomgeving, gezondheidsverschillen te verkleinen.

 

April 2023

 

Afbeelding: Screenshot uit video Animatie advies Rli, ROB RVS ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ - YouTube

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!