Wetenschap, praktijk en beleid werken samen voor een gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is een omgeving die mensen als prettig ervaren, nodigt uit tot gezond gedrag en drukt zo weinig mogelijk op de gezondheid. Belangrijk, want ongezond gedrag blijkt verantwoordelijk voor bijna 20% van onze ziektelast. En, een ongezond binnen- en buitenmilieu veroorzaakt 4% van de ziektelast in ons land. We willen daarom meer weten over de omgevingsfactoren en maatregelen die onze gezondheid beschermen en bevorderen. Hoe we dat doen? Wij geloven in samenwerking van mensen uit de wetenschap, praktijk en beleid. Daarom biedt de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving (AWGL) een platform waarin GGD’en samen met universiteiten en andere kennisinstellingen onderzoek doen naar vraagstukken van gemeenten op het raakvlak omgeving en gezondheid. De resultaten helpen beleidsmakers bij het vormen van beleid en het treffen van maatregelen voor een gezonde leefomgeving. 

Schone lucht, groen, geen vervuilde grond, een prettige (woon)omgeving en veel bewegen. We hebben het allemaal hard nodig om gezond en vrolijk te blijven. (Lokale) overheden wegen onze gezondheid gelukkig steeds beter mee in hun omgevingsbeleid en ook andersom, de omgeving in het gezondheidsbeleid. Ze kunnen hierbij vertrouwen op de kennis opgedaan in onderzoeksprojecten die we mede mogelijk maken.

Ons aanbod

Wij stimuleren GGD medewerkers Gezonde Leefomgeving hun academische vaardigheden up to date te houden, of zelfs te vergroten. Hiermee dragen we bij aan evidence based handelen.

Wij bundelen kennis uit praktijk, wetenschap en beleid. De AWGL ondersteunt onderzoeksprojecten van GGD'en en universiteiten. De resultaten geven antwoord op concrete vragen van Nederlandse gemeenten en provincies over het gezond maken, of houden, van de leefomgeving. We dragen bij in de financiering en begeleiding van onderzoek, brengen netwerken bij elkaar en delen kennis.

Onderdeel van ons aanbod is (bij)scholing van GGD-medewerkers en het onder de aandacht brengen van symposia en cursussen. Een impressie van onze activiteiten vind je in het AWGL Jaaroverzicht 2023.

Organisatie

Opgericht in 2007 met financiering van ZonMW als Academische Werkplaats Medische Milieukunde staan wij dankzij onze partners sinds 2015 op eigen benen. De AWGL is een landelijk samenwerkingsverband van bijna alle GGD’en, de Universiteit Utrecht en een aantal andere kennisinstellingen. Onze partners dragen financieel en/ of inhoudelijk bij en voeren onderzoeks- en scholingsprojecten uit. Ze zijn ook vertegenwoordigd via het bestuur, de raad van advies of als deelnemer in de stuurgroep of het uitvoeringsteam. 

Bekijk het overzicht van alle samenwerkingspartners
Maak kennis met de mensen achter de AWGL, of lees verder over onze organisatiestructuur.

Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid

Er zijn 12 Academische Werkplaatsen voor Publieke Gezondheid (AWPG) waarin praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs samenwerken. De meeste andere werkplaatsen zijn regionaal en thematisch georiënteerd. Je vindt een overzicht van de Academische Werkplaatsen hier.