Deze website is gebouwd in juni 2022.

Omdat wij het belangrijk vinden om alle gebruikers van de website zo goed mogelijk van dienst zijn, hebben wij tijdens de ontwikkeling van de vormgeving en de techniek van de website rekening gehouden met de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zoals beschreven op https://www.rijksoverheid.nl/toegankelijkheid (wettelijk vastgesteld en verplicht gesteld voor overheidsinstanties) en W3C (Web Content Accessibility Guidelines). We richten ons in eerste instantie zoveel mogelijk op de tweede set richtlijnen van de toegankelijkheidsnorm AA zoals vastgesteld door de overheid.

Voordelen van het toegankelijk bouwen zijn onder andere dat gebruikers met een functiebeperking (blinden, slechtzienden en motorisch gehandicapten) de website goed kunnen bezoeken. Denk bijvoorbeeld aan voldoende contrast in tekst en achtergronden, grootte van tekst, grootte van klikbare gebieden en kopregelhiërarchie.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid van awgl.nl? Neem dan contact op via het contactformulier.