Buitenspelen

Buitenspelen is belangrijk voor voldoende beweegactiviteit en een goede ontwikkeling van motorische vaardigheden van kinderen. Bijna de helft van de Nederlandse kinderen (0-12 jaar) beweegt niet voldoende. Daarnaast zijn er zorgen over de motorische ontwikkeling van de Nederlandse kinderen. Er is veel wat een gemeente kan doen om buitenspelen te bevorderen. Inzicht in wat werkt kan GGD'en helpen bij de advisering aan gemeenten.

Programma Symposium Gezonde Leefomgeving bekend!

Het is zover! Met trots kunnen we het volledige programma bekend maken van ons symposium op 13 oktober. En wat hebben we er zin in! De ochtend zal worden geopend met de presentatie 'Vet verleid' door Thomas de Beus en Karen Geurtsen. Deze onderzoeksjournalisten van het KRO NCRV programma Pointer vertellen hoe zij met journalistiek data-onderzoek in beeld brengen hoe uitdagend de voedselomgeving voor jongeren kan zijn.

Nieuwe projecten

Deze zomer zijn twee nieuwe projecten van start gegaan bij de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving:

 'Verkoeling bij hitte' en 'De impact van verlagen maximum snelheid in de bebouwde kom'. 

We zetten ze graag nog even op een rijtje

GGD Kernwaarden

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving draagt bij aan meer inzicht en kennis over de gezonde leefomgeving. Onze onderzoekers zijn daarnaast ook aan het werk als adviseur bij een GGD. Zo vinden onze resultaten goed de weg naar de praktijk. Een mooi voorbeeld is de ‘GGD Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving’.

Afgerond project: ‘Invloed luchtverontreiniging van industrie op chronische ziekten’

In dit project bekeken we gegevens over medicijngebruik voor chronische ziekten in Zeeland in relatie tot luchtverontreiniging door industrie. Het onderzoek biedt enerzijds inzicht in de relatie tussen luchtverontreiniging afkomstig van industrie en chronische aandoeningen in het industrierijke Zeeuws Vlaanderen. Anderzijds geeft dit onderzoek inzicht in bruikbaarheid van CBS-data voor dit type milieugezondheidsonderzoek.

Nieuw project: De impact van verlagen maximum snelheid in de bebouwde kom

Wegverkeer in de bebouwde kom zorgt voor gezondheids- en veiligheidsproblemen. In de aanpak van deze problemen overwegen steeds meer gemeenten om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/u. Maar hoeveel gezondheidsimpact heeft deze maatregel?

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!