Bekijk hier de projecten die met ondersteuning van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving zijn uitgevoerd. De onderzoeksresultaten vind je in de rapporten bij downloads van het betreffende project. Zoek je een specifiek project of onderwerp? Maak gebruik van de filters (tags) of de zoekfunctie bovenin deze website.

We voegen binnenkort meer (oudere) onderzoeksprojecten toe. Ben je op zoek naar een rapport dat niet op deze site is gepubliceerd? Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op, we sturen het je graag toe.

Wegverkeer en gevoelige bestemmingen in relatie tot luchtkwaliteit

Om gevoelige groepen te beschermen tegen de uitstoot van wegverkeer hebben meerdere Nederlandse gemeenten Gevoelige Bestemmingen beleid opgesteld. De uitwerking verschilt per gemeente en is doorgaans een compromis tussen bestuurlijke haalbaarheid en de minimale afstanden tot drukke (snel)wegen zoals de GGD die sinds 2008 adviseert. Maar het wegverkeer wordt steeds schoner. Kunnen de afstandseisen worden versoepeld?

Voedselomgeving gezinnen met kinderen Amsterdam en Den Haag

De voedselomgeving is erg belangrijk voor het voedingsgedrag van mensen. Die voedselomgeving wordt, fysiek en online, op veel plekken steeds ongezonder. Dat is bijvoorbeeld het geval in de vooroorlogse arbeiderswijken van Amsterdam en Den Haag. Die wijken kenmerken zich door problemen op het gebied van armoede en overgewicht komt veel voor. Met dit onderzoek willen onze onderzoekers in beeld brengen hoe huishoudens met kinderen met een laag inkomen en risico op voedselonzekerheid toch gezond voedsel kunnen kopen, bereiden en eten.

Vink de tags aan waar je op wilt zoeken

De impact van verlagen maximum snelheid in de bebouwde kom

2022 Lopend

Wegverkeer in bewoond gebied zorgt voor gezondheids- en veiligheidsproblemen. In de aanpak van deze problemen overwegen steeds meer gemeenten om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/u. In dit project onderzoeken we door literatuuronderzoek en analyse van databases wat de voor- en nadelen van zo'n snelheidsverlaging zijn op de voor gezondheid relevante thema's geluid, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en de modal shift naar meer actief vervoer. Helderheid over de gezondheidsimpact van een snelheidsverlaging kan gemeenten helpen bij het (al dan niet) kiezen voor een verlaging van de maximum snelheid.

Verkoeling bij hitte

2022 Lopend

Er komen vaker hete perioden voor door klimaatverandering. Blootstelling aan hitte veroorzaakt gezondheidseffecten. Dat kunnen milde klachten zijn maar ook sterfte. Kunnen we genoeg verkoeling vinden op warme dagen? En hoe hangt dit samen met kenmerken van de persoon en zijn omgeving? Daar richt dit onderzoek zich op. We gebruiken hier de GGD Gezondheidsmonitor uit 2020 voor. Het onderzoek draagt bij aan de onderbouwing van hittepreventie.

Klimaatadaptatie en gezondheid

2022 Lopend

Klimaatverandering heeft veel impact op onze gezondheid, denk bijvoorbeeld aan de effecten van de toenemende hitte, een langer allergieseizoen en infectiezieken. Reden te meer om ons snel weerbaar te maken tegen klimaatverandering en om gezondheidsaspecten in beleidsplannen te verankeren. 

Hoe milieubelastend is elektrisch wegverkeer?

2022 Afgerond

In Nederland wordt steeds meer elektrisch gereden. Uitstootvrij verkeer is ‘schoon’ aan de uitlaat en ook stiller. Is uitstootvrij verkeer dan ook dé oplossing voor de luchtkwaliteitsproblemen en geluidsproblemen door het wegverkeer in onze steden? 

Geur van de veehouderij

2021 Lopend

In dit project maken wij een update van de dosis-respons relatie tussen geurbelasting en geurhinder als gevolg van de veehouderij die in een project van onze Academische Werkplaats in 2015 is vastgesteld. De aanleiding voor het onderzoek in 2015 was het toenemend gebruik van luchtwassers en de afname (op papier) van de geurbelasting hierdoor.

Invloed luchtverontreiniging door industrie op chronische ziekten

2022 Afgerond

In dit onderzoek bekeken we gegevens over medicijngebruik voor chronische ziekten in Zeeland in relatie tot luchtverontreiniging door industrie. Het onderzoek biedt enerzijds inzicht in de relatie tussen luchtverontreiniging afkomstig van industrie en chronische aandoeningen. Anderzijds geeft dit onderzoek inzicht in bruikbaarheid van de CBS-data voor dit type milieugezondheidsonderzoek. Daar zijn nog wel wat haken en ogen aan!