Bekijk hier de projecten die met ondersteuning van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving zijn uitgevoerd. De onderzoeksresultaten vind je in de rapporten bij downloads van het betreffende project. Zoek je een specifiek project of onderwerp? Maak gebruik van de filters (tags) of de zoekfunctie bovenin deze website.

We voegen binnenkort meer (oudere) onderzoeksprojecten toe. Ben je op zoek naar een rapport dat niet op deze site is gepubliceerd? Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op, we sturen het je graag toe.

Desktopstudie: Ervaring, gedrag en beleid bij ongezond binnenmilieu door energiearmoede

Met het stijgen van de energieprijzen is energiearmoede een steeds urgenter en wijd verspreider probleem. Met name huurders hebben vaker te maken met energiearmoede. Deze desktopstudie gaat na hoe huurders dit ervaren en hoe zij hier mee omgaan. Ook wordt verkend welke maatregelen, beleid en openstaande vraagstukken gemeente(n) en woningcorporatie(s) hebben op dit gebied.

Desktopstudie: Schaduwcreatie tegen UV-straling

Het creeren van schaduw kan helpen om de blootstelling aan UV-straling, en daarmee het risico op huidkanker, te beperken. Deze desktopstudie kijkt naar welke aanpassingen in de leefomgeving werken.

Vink de tags aan waar je op wilt zoeken

Versterking infrastructuur gezondheidsbevordering en preventie

2023 Lopend

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving werkt samen met de andere Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Met een subsidie van ZonMW werken we aan versterking van een kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. 

Voedselomgeving gezinnen met kinderen Amsterdam en Den Haag

2022 Lopend

De voedselomgeving is erg belangrijk voor het voedingsgedrag van mensen. Die voedselomgeving wordt, fysiek en online, op veel plekken steeds ongezonder. Dat is bijvoorbeeld het geval in de vooroorlogse arbeiderswijken van Amsterdam en Den Haag. Die wijken kenmerken zich door problemen op het gebied van armoede en overgewicht komt veel voor. Met dit onderzoek willen onze onderzoekers in beeld brengen hoe huishoudens met kinderen met een laag inkomen en risico op voedselonzekerheid toch gezond voedsel kunnen kopen, bereiden en eten.

Wegverkeer en gevoelige bestemmingen in relatie tot luchtkwaliteit

2022 Afgerond

Om gevoelige groepen te beschermen tegen de uitstoot van wegverkeer hebben meerdere Nederlandse gemeenten Gevoelige Bestemmingen beleid opgesteld. De uitwerking verschilt per gemeente en is doorgaans een compromis tussen bestuurlijke haalbaarheid en de minimale afstanden tot drukke (snel)wegen zoals de GGD die sinds 2008 adviseert. Maar het wegverkeer wordt steeds schoner. Kunnen de afstandseisen worden versoepeld?

De impact van verlagen maximum snelheid in de bebouwde kom

2022 Lopend

Wegverkeer in bewoond gebied zorgt voor gezondheids- en veiligheidsproblemen. In de aanpak van deze problemen overwegen steeds meer gemeenten om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/u. In dit project onderzoeken we door literatuuronderzoek en analyse van databases wat de voor- en nadelen van zo'n snelheidsverlaging zijn op de voor gezondheid relevante thema's geluid, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en de modal shift naar meer actief vervoer. Helderheid over de gezondheidsimpact van een snelheidsverlaging kan gemeenten helpen bij het (al dan niet) kiezen voor een verlaging van de maximum snelheid.

Verkoeling bij hitte

2022 Lopend

Er komen vaker hete perioden voor door klimaatverandering. Blootstelling aan hitte veroorzaakt gezondheidseffecten. Dat kunnen milde klachten zijn maar ook sterfte. Kunnen we genoeg verkoeling vinden op warme dagen? En hoe hangt dit samen met kenmerken van de persoon en zijn omgeving? Daar richt dit onderzoek zich op. We gebruiken hier de GGD Gezondheidsmonitor uit 2020 voor. Het onderzoek draagt bij aan de onderbouwing van hittepreventie.

Klimaatadaptatie en gezondheid

2022 Lopend

Klimaatverandering heeft veel impact op onze gezondheid, denk bijvoorbeeld aan de effecten van de toenemende hitte, een langer allergieseizoen en infectiezieken. Reden te meer om ons snel weerbaar te maken tegen klimaatverandering en om gezondheidsaspecten in beleidsplannen te verankeren.