Aansprakelijkheid

Aan de samenstelling van deze website besteden wij de grootst mogelijke zorg. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet volledig of onjuist is. De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving (AWGL) aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Tevens sluit AWGL elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van c.q. de onmogelijkheid van het gebruik van, het vertrouwen op, alsmede het (nalaten van) ondernemen van acties naar aanleiding van de op deze website gepubliceerde informatie.

AWGL biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. AWGL is niet aansprakelijk voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

AWGL is niet verantwoordelijk voor informatie van enige websites van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website.

Eigendom

Alle informatie op deze website is eigendom van AWGL. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor privé- en niet-commerciële doeleinden. Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan om inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen. Op het gebruik van de website en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.