Van 18 tot 21 september namen adviseurs milieu en gezondheid en onderzoekers/epidemiologen van vier GGD’en virtueel deel aan het jaarlijks congres van de International Society for Environmental Epidemiology. De AWGL-deelnemers hadden ondertussen digitaal contact, wat erg bijdroeg aan de congreservaring. Zien we jou volgend jaar ook?

Virtuele congresdeelname

ISEEroom2023Het fysieke congres vond dit jaar plaats in Taiwan, waardoor er een flink tijdsverschil was - het programma vond plaats tussen 2 en 13 uur onze tijd. Sommigen van ons kozen voor een volledige congres-ervaring en stonden heel vroeg op om álles te kunnen volgen. De meesten kozen ervoor vanaf de vroege ochtend twee of drie sessies (van 1,5 a 2 uur) te volgen en de nachtelijke sessies op een later moment terug te kijken. Alle presentaties zijn opgenomen en tot eind december terug te kijken met de inlogcode verkregen bij inschrijving.

Chatgroep en dagelijkse lunch(wandel)bijeenkomst in Teams

Ondertussen hadden de AWGL-deelnemers intensief contact in een Teams-chatgroep; Welke sessies waren aanraders, welke kun je beter overslaan? Doet het geluid het bij jou ook niet? Wat betekenen de gepresenteerde resultaten voor onze praktijk? Weet iemand hoe hoog de blootstellingen in Nederland eigenlijk zijn, is de studie ook relevant voor de Nederlandse situatie? Kunnen jullie deze spreker met een sterk accent verstaan? En alle andere vragen die je op een live congres ook aan je collega’s zou stellen.
Iedere dag hadden we ook een korte lunch(wandel)bijeenkomst in Teams om ervaringen en inzichten uit te wisselen. We tipten elkaar welke presentaties terugkijkwaardig zijn. En wisselden tips uit als even sporten in de ruime koffiepauzes om de uren voor het beeldscherm op een goede manier te onderbreken.

"Tijdens het ISEE congres werden wetenschappelijke inzichten over allerlei milieuthema’s en het effect op de volksgezondheid gepresenteerd. Over sommige onderwerpen, zoals luchtkwaliteit, weten we al best veel, maar ook interessant zijn de inzichten over opkomende stoffen. Er is nog veel meer onderzoek nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de schadelijkheid van deze stoffen. Daarom is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten te blijven volgen, bijvoorbeeld door deelname aan het ISEE congres." - Rixt Botma, GGD Groningen 

Inhoudelijke inzichten

De komende tijd zullen de deelnemers op deze pagina delen welke inhoudelijke inzichten zij hebben opgedaan. Volg ons op LinkedIn voor een alert bij nieuwe updates.

Omgevingsfactoren bij het ontstaan van de ziekte van Kawasaki

Femmy Stempels, adviseur milieu en gezondheid bij GGD Groningen
In een symposium werd de rol van omgevingsfactoren bij het ontstaan van de ziekte van Kawasaki onder de loep genomen. Bij deze kinderziekte valt het immuunsysteem de slagader van het hart aan. Opvallend is dat de incidentie van de ziekte van Kawasaki toeneemt. Naast genetische factoren spelen ook omgevingsfactoren een rol. Eén van de theorieën is dat een infectie de trigger van de ziekte is, maar ook andere factoren zijn aangedragen.
In Taiwan en in Korea werd het verband tussen de incidentie van de ziekte en luchtverontreiniging onderzocht. De resultaten wezen op een associatie, maar omdat de data inconsistent waren (o.a. grote verschillen per regio) is meer onderzoek nodig. In de Filippijnen werd tijdens het droge seizoen een lineair verband gevonden tussen de luchttemperatuur en de incidentie. Luchtverontreiniging, temperatuur en het vóórkomen van infectieverwekkers hangen sterk met elkaar samen. Dit illustreert het belang van een brede kijk bij de jacht op een causaal verband.

Klimaatverandering en fysieke activiteit

Kirsten Runow, adviseur milieu en gezondheid bij GGD Groningen
Verschillende onderzoekers presenteerden over de relatie tussen klimaatverandering en fysieke activiteit. Thema’s die beide invloed hebben op de (publieke) gezondheid, maar nog niet altijd aan elkaar gekoppeld worden. Zo worden in de nieuwe WHO richtlijnen voor fysieke activiteit klimaatverandering en luchtkwaliteit niet genoemd, terwijl beide wel invloed hebben op fysieke activiteit. Tijdens hete dagen en/of dagen met slechtere luchtkwaliteit wordt bijvoorbeeld geadviseerd om binnen te blijven en je minder in te spannen. Als er steeds meer tropische dagen komen, zou dit betekenen dat mensen (nog) minder gaan bewegen. Terwijl te weinig beweging nu ook al een groot gezondheidsprobleem is.
Bij de GGD zijn we al meer gewend om op zo’n integrale manier naar de publieke gezondheid te kijken. Goed om te zien dat dit ook steeds meer gebeurt in de onderzoekswereld. Uit de onderzoeken kwamen al wat aandachtspunten naar voren. Zo liet een studie in Spanje zien dat vergroening kan helpen bij zowel beweging als klimaatverandering, maar dat het ook belangrijk is om aandacht te hebben voor ‘groene gentrificatie’. Hopelijk volgen er meer integrale onderzoeken waarmee we als GGD onze adviezen kunnen updaten.

Inzicht: toegevoegde waarde lokale betrokkenheid in wetenschappelijk onderzoek

Rixt Botma, adviseur milieu en gezondheid bij GGD Groningen
In het symposium over de aanpak van wetenschappelijke onderzoeken over effecten op populatieniveau kwam onder andere aan de orde dat een deel van deze onderzoeken zonder lokale betrokkenheid wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld door het gebruiken van online vrij beschikbare data. Door geen lokale betrokkenheid kan de effectiviteit van een onderzoek verminderen, bijvoorbeeld door beperkte inzichten in de karakteristieken van de onderzoeksgroep, door geen aansluiting bij lokaal beleid of andere lokale projecten/onderzoeken. Het inzicht wat dat opleverde is dat de GGD heeft deze lokale kennis bij uitstek wel. Alleen daarom al zijn we, GGD’en, een waardevolle samenwerkingspartner bij het doen van onderzoek.

Klimaatverandering en de gezondheid van kinderen

Sabine Denissen, adviseur milieu en gezondheid bij GGD Gezondheid, Milieu en Veiligheid Brabant
Klimaatverandering is via verschillende routes een bedreiging voor zuigelingen en kinderen, hierover werd een symposium georganiseerd. Extreme hitte, extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval of stormen, natuurbranden, verhoogd risico op verschillende door vectoren overgedragen ziekte zijn voorbeelden hiervan. Kinderen zijn extra gevoelig voor de gevolgen van deze klimaat-gerelateerde verschijnselen. Een aantal oorzaken hiervan zijn dat kinderen vaak veel buiten zijn, ze zijn nog in ontwikkeling, en hebben nog geen goede thermoregulatie (zie ook dit interessante review-artikel in het tijdschrift NEJM). Om ze te beschermen, riepen de organisatoren van het symposium op tot actie op twee fronten: kinderen vandaag de dag beschermen tegen de klimaatgevaren (adaptatie), maar ook het probleem bij de bron aanpakken door o.a. de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (mitigatie). Herkenbaar voor de GGD-praktijk! Het is daarom essentieel om te (blijven) werken aan het reduceren van de gevolgen van klimaatverandering. Iedereen is hierbij aan zet: rijksoverheid, gemeenten, maar ook iedere inwoner. 

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!