Op 3 april 2023 vond de derde webinar plaats in de serie methodologie, georganiseerd door de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving. Deze keer deelde Gerard Hoek (IRAS, Universiteit Utrecht) zijn ervaringen in gebruik van GRADE tools in systematische reviews voor de WHO en het Amerikaanse Health Effects Institute.

In systematische reviews van wetenschappelijke literatuur wordt steeds vaker gebruik gemaakt van tools uit de klinische geneeskunde om de kwaliteit van de evidence base te beoordelen. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals recent gebleken is in de toepassing van GRADE en Risk of Bias tools in de ontwikkeling van WHO richtlijnen voor geluid en luchtverontreiniging. Als de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs als 'Laag' wordt beoordeeld, kan er geen richtlijn worden ontwikkeld. Gebruik van GRADE voor observationele studies rond omgeving en gezondheid is controversieel, omdat observationele studies met GRADE al snel als lage kwaliteit worden beoordeeld. De vraag is of dit terecht is.

In deze serie van methodologie webinars brengen we onderzoekers, adviseurs en beleidsmedewerkers op het snijvlak van gezondheid en milieu met elkaar in contact. We bespreken hoe wetenschappelijk onderzoek in ons veld tot stand komt, welke methoden worden gevolgd en hoe deze methoden tot robuuste conclusies kunnen leiden. In de webinars is veel aandacht voor de relevantie van deze methodologische kwesties voor GGD-adviseurs en (gemeentelijk) beleidsmedewerkers in de praktijk.

Webinar terugkijken

Kon je er niet bij zijn? Kijk hieronder het webinar terug of download de presentatie. Voorafgaand aan de presentatie van Gerard Hoek gaf onze coördinator Moniek Zuurbier een korte introductie over de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving. Wil je liever meteen naar het inhoudelijke deel van de webinar? Scroll dan door naar 06:34.

 

April 2023

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!