Wanneer mensen in armoede leven heeft dat effect op hun gezondheid. Het inkomen heeft ook invloed op de mate waarin mensen bewegen. Wat maakt dat mensen in armoede vaak niet sporten? En hoe breng je hier verandering in?

Webinar en meer lezen

Het Kenniscentrum Sport&Bewegen organiseerde een webinar over hoe het hebben van weinig geld beïnvloed hoeveel mensen sporten. Lilith Smidts-Lefever (Expertisecentrum Sterk uit Armoede) neemt je in het webinar ‘Aansluiten bij de leefwereld van mensen in armoede’ mee in de leefwereld van mensen in armoede (jong en oud). Ze doet dit mede aan de hand van haar persoonlijke verhaal over haar eigen armoedesituatie. Daarbij is er veel aandacht voor de hoe-vraag: wat maakt het dat zij (vaak) niet sporten?

Op de website van ‘Alles over sport’ vind je meer over de ervaringen van Lilith, én over de link tussen bewegen, beleid (sociaal én fysiek) en armoede. Zo kunnen sport en bewegen voor deze doelgroep veel positieve effecten opleveren waaronder structuur en richting geven, zelfvertrouwen, leiderschap, betere studie- of werkresultaten. En natuurlijk vele gezondheidseffecten. Op de website ‘Alles over sport’ lees je hoe de leefomgeving kan bijdragen aan meer bewegen, ga hiervoor naar dit onderdeel.

AWGL

Ook bij de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving is specfieke aandacht voor mensen die leven in armoede.
Op ons symposium ‘Gezonde Leefomgeving voor iedereen’ kwam een aantal projecten aan bod die zich richten op de (on)gezonde leefomgeving van kwetsbare inwoners.
Lees er alles over in onze terugblik.

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!