Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het RIVM brachten de effecten van het huidige, veranderde klimaat op gezondheid en andere sectoren in kaart. De impact op de gezondheid blijkt groot. 

Klimaatadaptatie is urgent

Door klimaatverandering is de gemiddelde temperatuur gestegen, er is meer neerslag, meer droogte en meer hittegolven. Het RIVM bekeek de impact van het huidige, veranderde klimaat op de gezondheid. Zij keken naar effecten van hitte, luchtkwaliteit, mentale gezondheid, uv-straling, (pollen)allergieën en infectieziekten. De impact van klimaatverandering op de gezondheid is in vergelijking tot de impact op andere sectoren groot. De effecten van hitte zijn daarbij het best onderbouwd. PBL en RIVM concluderen dat aanpassen aan het veranderende klimaat, ‘klimaatadaptatie’, zeer urgent is. Het RIVM beveelt aan om meer onderzoek te doen om de effecten van klimaatverandering op de gezondheid nog beter te onderbouwen. De rapporten van RIVM en PBL lees je op Grote invloed van klimaatverandering op gezondheid, meer onderzoek nodig naar samenhang | RIVM.

Gezondheidseffecten klimaatverandering RIVM 2021

AWGL en klimaatadaptatie

Ook binnen de AWGL doen we onderzoek naar klimaatadaptatie. In het project ‘Hittestress voorkomen’ hebben we de effectiviteit van hittemaatregelen op een rij gezet. In het project ‘Verkoeling bij hitte’ keken we naar welke mensen het meest last hebben van hitte. In het onderzoek ‘Schaduwmaatregelen tegen UV-straling’ deden we onderzoek naar de effectiviteit van schaduwmaatregelen op het verlagen van de blootstelling aan UV-straling. En in het project ‘Klimaatadaptatie en gezondheid’ besteden we naast hitte en UV ook aandacht aan een langer hooikoortsseizoen en veranderingen in infectieziekten door klimaatverandering.

 

Mei 2024

Afbeelding: Gezondheidseffecten van klimaatverandering Actualisatie van de huidige klimaatrisico's voor gezondheid, RIVM (2024)

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!