De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving richt zich op de leefomgeving in de breedste zin van het woord. Een onderwerp waar je hierbij misschien niet meteen aan zou denken is ‘buitenspelen’.

Er wordt ook buiten de AWGL interessant onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld naar hoe er voor gezorgd kan worden dat speeltuinen goed gebruikt worden, ook door kinderen met een beperking. In dit artikel enkele voorbeelden van onderzoek door Hogescholen.

Bouwstenen voor avontuurlijk spelen

Hoe kunnen avontuurlijke speelplekken effectief (her)ingericht worden om daarmee het speel- en beweeggedrag van kinderen te bevorderen? Onderzoekers van Aeres Hogeschool brengen het gedrag van spelende kinderen op recent ingerichte avontuurlijke speelplekken in kaart om daarmee succes- en faalfactoren en ontwerpcriteria voor avontuurlijke speelplekken te bepalen. Het doel is de gemeenten te ondersteunen bij het vormgeven van toekomstige interventies. Eind 2023 worden de resultaten verwacht. Meer over dit project lees je op de website van Aeres Hogeschool.

Dit project is een samenwerking van Aeres Hogeschool Almere, gemeente Almere, Talent in Opleiding, de Schoor, idverde en Fontys Hogeschool.

Inclusief Buitenspelen IJsselstein

Hogeschool Utrecht onderzoekt in het Living Lab speeltuin Kloosterplantsoen te IJsselstein hoe buitenspelen inclusiever kan worden voor kinderen met een beperking (lichamelijke, verstandelijke, auditief en/of met (gedrags-)stoornis zoals kinderen met autisme). Deze kinderen spelen helaas weinig buiten, terwijl buitenspelen veel gezondheidsvoordelen kan hebben. In het onderzoek richt de Hogeschool Utrecht zich vooral op het ‘orgware perspectief’ (voor meer informatie over het BVO Model - model Beweegvriendelijk Omgeving - zie hier). Meer over dit project lees je op de website van Hogeschool Utrecht.


Video: Speeltuin het Kloosterplantsoen - 14 december 2022 door 'Inclusief Buitenspelen Living Lab' van de Hogeschool Utrecht

Dit project is een samenwerking van Hogeschool Utrecht, de ‘Speeltuinbende’, Nederlandse Stitching voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.

 

Februari 2023

Foto: Screenshot afkomstig uit video 'Speeltuin het Kloosterplantsoen - 14 december 2022'

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!