Een omgeving die uitnodigt tot bewegen draagt bij een de fysieke en mentale gezondheid van bewoners. De NWO-organisatie voor praktijkgericht onderzoek SIA subsidieerde interessante onderzoeken naar de beweegvriendelijke openbare ruimte in de praktijk. We lichten er hier een paar voor je uit.

Praktijkonderzoeken Bewegen in de buitenruimte:
'In totaal startten in het voorjaar van 2022 acht projecten binnen het SIA subsidieprogramma KIEM Sport. De projecten zijn inmiddels afgerond, het gehele overzicht bekijk je op www.allesoversport.nl.’

Spelen, Bewegen en Ontmoeten in Roosendaal

In het project Spelen, Bewegen en Ontmoeten in Roosendaal werkten de Fontys Sporthogeschool, samen met Sportservice Noord-Brabant, de gemeente Roosendaal en lokale stakeholders een jaar lang aan het vormen van een draaiboek en een toolkit waarmee de gemeente aan de slag kan gaan met de beweegvriendelijke omgeving. Het draaiboek legt helder uit hoe je visies en beleid van verschillende afdelingen verbindt. En ook hoe je tot een omgeving komt die uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten. In de toolkit zijn instrumenten verzameld die dat mogelijk maken. Het draaiboek en de bijbehorende toolkit staan in de Kennisbank Sport & Bewegen.

Heel Haarlem Wandelt

Het project Heel Haarlem Wandelt van de Hogeschool Inholland, Sportsupport en de gemeente Haarlem keek naar twee wandelinterventies in Haarlem. Het geeft inzicht in wat ervoor zorgt dat een interventie wel of niet werkt. Een belangrijke conclusie is dat het BVO-Model (model voor een beweegvriendelijke omgeving van kenniscentrum sport en bewegen) goed toegepast moet worden: Alleen het realiseren van een wandel- of beweegroute (de hardware) is niet genoeg. Ook activeren van mensen (de software) en het organiseren vanuit een visie en borging binnen de juiste organisaties (de orgware) zijn van wezenlijk belang om een interventie te laten slagen. Lees het rapport Heel Haarlem Wandelt.

Beweegroutes in Montfoort

In Montfoort is gekeken naar een beweegroute. Het Mulier Instituut en de Fontys Sporthogeschool analyseerden samen met de gemeente hoe het proces eruitziet om tot een beweegroute te komen. En wat de belangrijkste aspecten zijn voor een succesvolle beweegroute. Ook hier blijkt weer dat vooraf goed nadenken een belangrijke voorwaarde is voor het welslagen van een beweegroute. Nadenken over wat je wilt bereiken met een beweegroute, voor wie je die realiseert en hoe je ervoor zorgt dat de route goed aansluit op de behoefte. Je moet dit proces doorlopen vóórdat je een beweegroute gaat realiseren. Deze video van Fontys Hogeschool laat dat duidelijk zien:

Meer over dit stappenplan voor het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving (BVO) of het uitvoeren van ‘Bewegen in de Openbare Ruimte’ (BIOR) lees je op de website Beweegvriendelijkebuurt.nl. Of wil je zelf aan de slag met het opstellen van een beleidsstuk of visie rondom beweegvriendelijke omgeving? Wellicht is dan de e-learning stappenplan beweegvriendelijke omgeving van het Kenniscentrum Sport & Bewegen iets voor jou. 

 

Oktober 2023

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!