Het klimaat verandert. De effecten daarvan zijn merkbaar in onze omgeving en hebben veel impact op onze gezondheid. GGD’en zetten zich in om gezondheid te verankeren in het klimaatadaptatiebeleid. De AWGL ondersteunt de ontwikkeling van een handreiking hiervoor. Ook helpen we goede voorbeelden te delen: bekijk bijvoorbeeld het interessante webinar over infectieziekten en klimaatadaptatie van onze projectpartners in Zuid-Holland.

Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, meer water of juist droogte. Deze effecten hebben impact op onze gezondheid. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld hittestress, een langer allergieseizoen en een toename van infectiezieken. Om ons snel weerbaar te maken tegen de veranderingen is het van belang om gezondheidsaspecten te verankeren in beleid van bijvoorbeeld provincies, gemeenten en waterschappen.

Binnen het Europese project LIFE IP Klimaatadaptatie werken we als Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving met GGD’en aan de ontwikkeling van een handreiking Gezondheid in Klimaatadaptatie en delen goede voorbeelden. De Zuid-Hollandse GGD’en, partner in dit project, hebben met Provincie Zuid-Holland in het najaar een webinar georganiseerd over infectieziekten in relatie tot klimaatadaptatie. Een goed voorbeeld wat we graag met jullie delen! Kijk de webinar terug via Webinar Infectieziekten en Klimaatadaptatie | Provincie Zuid-Holland.

Meer over het project Klimaatadaptatie en Gezondheid is te lezen op onze website.

 

Januari 2023

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!