De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving draagt bij aan meer inzicht en kennis over de gezonde leefomgeving. GGD’en gebruiken de uitkomsten van onze onderzoeken in hun advisering. Een mooi voorbeeld hiervan is de GGD Rekentool Luchtkwaliteit en gezondheid. In 2021 werd deze tool in een AWGL project geactualiseerd en uitgebreid. Inmiddels wordt de GGD Rekentool in verschillende regio’s toegepast.

 

 

“De GGD Rekentool Luchtkwaliteit en Gezondheid: een gebruiksvriendelijke Excel file waarmee op lokale schaal de gezondheidseffecten van fijn stof en stikstofdioxide kunnen worden geschat. Op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten.”

In de regio’s Gelderland, Brabant en Overijssel is de GGD Rekentool toegepast voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Hun websites en rapportages vind je hieronder:

Gelderland

‘De GGD’en berekenden dat inwoners van Gelderland gemiddeld 11 maanden korter leven door de luchtvervuiling. Er zijn meer maatregelen nodig om de luchtvervuiling door houtstook en landbouw te verminderen, vinden de Gelderse GGD’en.’ Bekijk de berichtgeving van GGD Noord- en Oost Gelderland, GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland Zuid. Of lees de gehele rapportage van de Gelderse GGD’en (maart 2022).

Brabant

‘Ondanks dat de lucht de laatste jaren schoner is geworden, veroorzaakt de huidige concentratie luchtverontreiniging nog steeds veel gezondheidsschade. Dat blijkt uit een onderzoek Team GMV in opdracht van van de 3 GGD’en in Brabant.’ GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant Zuidoost en GGD West-Brabant brachten gezamenlijk een persbericht met linkt naar de rapportage (juni 2022) uit.

Overijssel

‘De luchtkwaliteit in Overijssel is de afgelopen jaren verbeterd, maar voldoet nog niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).’ GGD Twente en GGD IJsselland vroegen beide uitgebreide bestuurlijke aandacht voor de gezondheidsimpact van luchtverontreiniging. Het rapport (oktober 2022) lees je hier.

Zelf aan de slag? Kijk dan op onze projectpagina over de GGD Rekentool Luchtkwaliteit en Gezondheid. Hier lees je naast het rapport ook onze twee artikelen over de Rekentool die verschenen in Tijdschrift Lucht.

 

November 2022

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!