Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2021
Contactpersoon
Rik van de Weerdt, GGD Gelderland-Midden
Lucht
GGD Amsterdam GGD Gelderland-Midden
Universiteit Utrecht

Een laag geboortegewicht, astma, longkanker, hart- en vaatziektes; we relateren het vaak aan luchtverontreiniging. Maar hoe kun je het effect van luchtverontreiniging op onze gezondheid en bij specifieke groepen mensen meetbaar maken? Met de GGD rekentool luchtkwaliteit en gezondheid is het sinds 2016 mogelijk om blootstelling aan luchtverontreiniging te vertalen in te verwachten gezondheidseffecten zoals vroegtijdige sterfte en ziektelast binnen een populatie. Enkele gemeenten en regio’s gebruikten de tool al om de gezondheidsimpact van luchtverontreiniging in kaart te brengen. De rekentool is in 2021 geactualiseerd en uitgebreid. 

Effect blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen op gezondheid

In de advisering aan gemeenten hebben GGD’en behoefte om blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen door te rekenen naar gezondheid. Met deze GGD Rekentool bereken je voor de blootstellingsindicatoren PM10, PM2,5 en NO2 een aantal gezondheidseffecten waarmee naar de laatste inzichten een causale of waarschijnlijk causale relatie is. De uitkomst is beschreven als het aantal cases dat toegeschreven kan worden aan de blootstelling aan luchtverontreiniging (attributieve cases) en als percentage van de blootstelling aan de totale ziektelast. Daarnaast is de eerder ontwikkelde meerook-methode geupdate en is deze in de tool geïmplementeerd. Bovendien is de rekentool uitgebreid met het 'vertalen' van de resulterende gezondheidseffecten in geld, zodat te behalen gezondheidswinst ook in euro’s is uitgedrukt.

Naar woonomgeving vertaald

De GGD Rekentool Luchtkwaliteit en Gezondheid maakt het mogelijk om voor verschillende schaalniveaus (provincie, gemeente, buurt) en verschillende scenario’s (grootschalig, stedelijk, buitengebied) de gezondheidswinst of -verlies te kwantificeren. Om de gebruiker van de tool op weg te helpen, hebben we drie voorbeelden in de rapportage opgenomen.

Zelf aan de slag

Download het rapport en het Excel rekenblad.

De GGD Rekentool wordt in verschillende regio’s toegepast. In Tijdschrift Lucht (nummer 3, 2022) verscheen een beschrijvend artikel over de toepassing in Brabant en Gelderland. Bekijk ook eens de GGD-rapportages over Gelderland (maart 2022), Brabant (juni 2022) of Overijssel (oktober 2022).

Meer informatie

Wil je snel weten wat we hebben onderzocht en wat de uitkomsten zijn? Download het artikel van de onderzoekers in Tijdschrift Lucht (Nummer 2, 2022). Voor de gehele onderbouwing verwijzen we naar het rapport.

Dit onderzoek is een samenwerking van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) Universiteit Utrecht en GGD Amsterdam.