GGD GHOR Nederland presenteerde deze week de nieuwe visie en het nieuwe bestuur. Onze Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving is een samenwerking tussen alle GGD’en en enkele wetenschappelijke partners. We voelen ons dan ook nauw verwant met GGD GHOR Nederland. We ondersteunen de visie en dragen op verschillende manieren bij aan de doelstellingen.

De ambitie van GGD GHOR Nederland is: iedereen in Nederland voelt zich gezond. Het nieuwe bestuur, met daarin ook ons bestuurslid Fons Bovens, heeft hiervoor een aantal doelstellingen vastgesteld (verder uitgewerkt in missie, visie en ambities 2023-2026):

  • We vergroten gelijke kansen op gezondheid voor iedereen.
  • We dragen onze uitgesproken mening uit en beïnvloeden zo de publieke gezondheid.
  • We zijn voorbereid op gezondheidsbedreigingen.
  • We zijn voorbereid om de gezondheid te beschermen tijdens rampen en crises.
  • We gebruiken onze data voor betere publieke gezondheid.
  • We bieden een aantrekkelijk werkveld voor goed opgeleide professionals.

Als AWGL dragen wij bij aan een aantrekkelijke werkomgeving voor goed opgeleide professionals door onze scholingsactiviteiten en de mogelijkheid voor GGD’ers om subsidie aan te vragen voor onderzoek. We stimuleren met onze onderzoekssubsidies ook het gebruik van GGD data voor betere publieke gezondheid, bijvoorbeeld via ons lopende project 'Verkoeling bij hitte'.

We doen onderzoek op de in het visiedocument genoemde belangrijke thema’s. Ons onderzoek 'Voedselomgeving gezinnen met kinderen Amsterdam en Den Haag' vindt bijvoorbeeld plaats in wijken waar forse gezondheidsachterstanden zijn, en draagt bij aan kennis om verschil te maken binnen het thema ‘Toenemende sociaal-economische gezondheidsverschillen; ongelijke kansen op gezondheid’.

Het thema ‘Fysieke bedreigingen zoals klimaatverandering’ omvat vrijwel al ons onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan ons project 'Klimaatadaptatie en Gezondheid', maar kijk vooral ook eens verder in onze projectenbank.

 

Maart 2023

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!