Vertegenwoordiger Regio Zuid-Holland: Floor van Oort

Floor is afdelingsmanager epidemiologie en leefomgeving bij GGD Haaglanden. Zij is opgeleid als epidemioloog en voedingskundige en gepromoveerd in de publieke gezondheid op het onderzoek naar emotionele en gedragsproblemen bij jongeren. Op dit moment werkt zij als afdelingsmanager van de afdelingen Leefomgeving en Epidemiologie bij GGD Haaglanden.

Mijn ervaring als beleidsadviseur en onderzoeker zet ik graag in om het beleid op het gebied van onderwijs, gezondheid en jeugd te optimaliseren. Bij de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving zie ik goede kansen om de adviesrol van de GGD op het gebied van gezonde leefomgeving te versterken met onderzoek dat de brug slaat naar de (gemeentelijke) beleidspraktijk.

Floor van Oort

Bestuur