Vertegenwoordiger Regio Noordwest: Fred Woudenberg (GGD Amsterdam)

Fred werkt bij de GGD Amsterdam als hoofd leefomgeving. Hij is opgeleid als psycholoog en gepromoveerd in de gedragsfarmacologie. Hij is onder meer lid van de commissie voor de milieu-effect-rapportage, voorzitter van het communicatieforum van het kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid, hoofdredacteur van het tijdschrift GELUID en redacteur van het tijdschrift LUCHT. Zijn specialismen zijn risicoperceptie en risicocommunicatie. Hij heeft veel gedaan in het praktisch toepasbaar maken van wetenschappelijk onderzoek daarnaar. Dat is ook zijn focus als bestuurslid van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving.

Onderzoek is belangrijk en kan inzichten opleveren die gebruikt kunnen worden om bij te dragen aan het uiteindelijke doel: het verbeteren van gezondheidstoestand van de bevolking.

Fred Woudenberg

Bestuur