Henk Bril (voorzitter bestuur), DPG GGD Gelderland-Midden

Henk is sinds 1 september 2020 Directeur VGGM/ Publieke gezondheid. Hij heeft de GGD, Ambulancezorg, Veilig Thuis en de GHOR in zijn portefeuille. Hiervoor was Henk werkzaam bij de politie in diverse functies. Hij heeft ervaring als crisismanager en chef recherche en werkte voor de landelijke eenheid als hoofd van de Intelligence dienst. Voor GGD GHOR Nederland is hij portefeuillehouder voor Crisisbeheersing en voor Bron- en contactonderzoek. Daarnaast zet hij zich in voor Gezonde Leefomgeving en voor Informatiebeveiliging. Henk heeft bijzondere affiniteit met de combinatie veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.

Aanvragen die binnenkomen, beoordeel ik op de vernieuwende kennis die wordt opgedaan over aanpassingen in de leefomgeving die gezond gedrag stimuleren. Als GGD’en werken we voor een groot aantal gemeenten, dus is ook de toepasbaarheid breder dan één gemeente of regio van belang. En last - but not least -, een voorstel moet aansluiten bij de ‘knoppen’ waar een gemeente aan kan draaien.

Henk Bril

Bestuur