Vertegenwoordiger Regio Noord: Mirjan Petrusma

Mirjan is adviseur Milieu en Gezondheid bij GGD Drenthe. Ze is afgestudeerd in Groningen in de Moleculaire Biologie en gepromoveerd in de Biotechnologie. Sinds 2019 is ze werkzaam bij de GGD en in de breedte bezig met milieu-invloeden op de gezondheid en de gezonde leefomgeving. Haar aandachtsgebieden zijn de energietransitie en de landbouw en gewasbeschermingsmiddelen.

AWGL werkt aan de brug tussen wetenschap en samenleving. Onderzoek dat prikkelt tot nieuwe gedachtegangen en bedraagt aan het bieden van handvatten en handelingsperspectieven voor het bevorderen een gezondere leefomgeving is van groot belang. Mooi om daar met verschillende partijen aan te werken.

Mirjan Petrusma

Stuurgroep