Vertegenwoordiger Regio ZeBraLim: Sabine Denissen

Sabine is epidemioloog en milieugezondheidskundige en werkt voor de drie GGD’en in Brabant. Ze heeft in 2020 haar promotieonderzoek afgerond naar een bevolkingsonderzoek als strategie om mensen met een potentieel hoog risico voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten te identificeren en preventief te behandelen. Daarna is ze aan de slag gegaan als milieugezondheidskundige in Brabant waar ze zich bezig houdt met de relatie tussen verschillende milieufactoren in de leefomgeving en de gezondheid.

Ik draag graag mijn steentje bij aan een gezonde leefomgeving voor iedereen. Als afgestudeerd epidemioloog met gevoel voor wetenschapscommunicatie, werk ik daarom met veel enthousiasme aan (praktische) vraagstukken rond volksgezondheid en gezondheidszorg. Dit past precies binnen deze Werkplaats.

 

Sabine Denissen

Stuurgroep