Samantha de Jong is bestuurskundige en werkt als beleidsadviseur Milieu, Omgeving en Gezondheid bij DCMR Milieudienst Rijnmond (de gezamenlijke omgevingsdienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in regio Rijnmond). Samantha is betrokken bij het kernthema gezondheid in de voorbereidingen op de Omgevingswet. 

Als Omgevingsdienst hebben we de cruciale taak om te zorgen voor een schoon en veilig milieu waar mensen prettig en gezond kunnen wonen. Gezondheid heeft een centraal thema in de Omgevingswet. Onze dienst denkt mee met gemeenten en organisaties om een gezonde leefomgeving te beschermen en te bevorderen.

Samantha de Jong

Raad van Advies