Sarah Pos is co√∂rdinator van het programma Gezonde Leefomgeving bij GGD GHOR Nederland (koepelorganisatie van de GGD'en en GHOR-regio's). In deze functie is zij vanuit GGD GHOR Nederland de spin in het web van de Gezonde Leefomgeving en verbindt de betrokken partijen met elkaar. Hierbij gaat het natuurlijk om de GGD- en GHOR-medewerkers, werkgroepen en vakgroepen, maar ook om externe partijen zoals de betrokken ministeries, de VNG en IPO.

De belangrijkste uitdaging in de komende tijd is om het thema Gezonde Leefomgeving met alle betrokken partijen vorm te geven en om zowel aan de doelen van gezondheidsbescherming als gezondheidsbevordering in de leefomgeving met elkaar te werken. Het is mooi om te zien dat de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving deze slag al heeft gemaakt, dus ik hoop dat we elkaar hierin kunnen versterken.

Sarah Pos is opgeleid als psycholoog en werkt sinds 2000 voor diverse organisaties in de publieke gezondheidszorg. 

Sarah Pos

Raad van Advies