Vertegenwoordiger Regio Zuid-Holland: Tom Koeman 

Tom is adviseur Milieu en Gezondheid bij GGD Rotterdam-Rijnmond en is hij werkzaam als Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) voor Zuid-Holland. Hij is in Maastricht afgestudeerd als milieugezondheidkundige. Daarna is hij bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op de gezondheidseffecten van laagfrequente, elektromagnetische velden. Sinds 2016 is hij werkzaam bij de GGD, waar hij zich vooral richt op de onderwerpen luchtverontreiniging, Ruimtelijke Ordening en de acute effecten van chemische stoffen. 

Ik houd me bezig met de organisatie van de webinars van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving die twee keer per jaar plaatsvinden. We proberen dan altijd de verbinding tussen wetenschap en praktijk nog concreter en steviger te maken.

Tom Koeman

Stuurgroep