Ulrike Gehring is universitair hoofddocent en onderzoeker bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) en doet onderzoek naar de invloed van het milieu op de gezondheid van kinderen. Haar expertise ligt vooral op het gebied van de risicofactoren voor astma en allergieën en de effecten van luchtverontreiniging op gezondheid. Ulrike is projectleider van het PIAMA (Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie, piama.iras.uu.nl) geboortecohort, een onderzoek waarvoor zo’n 4.000 deelnemers sinds hun geboorte in 1996/1997 worden gevolgd om meer te weten te komen over het ontstaan van astma en luchtwegallergie, maar ook over andere chronische ziekten. PIAMA, maar ook andere geboortecohorten spelen een belangrijke rol voor haar onderzoek naar de relatie tussen risicofactoren en gezondheid gedurende verschillende levensfases.

Ik ben betrokken bij deze Academische Werkplaats omdat ik de link met de praktijk heel waardevol vind. Met mijn kennis en onderzoeksvaardigheden wil ik bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

Meer over Ulrike Gehring vind je op de website van Universiteit Utrecht

 

Ulrike Gehring

Raad van Advies