Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2017
Contactpersoon
Moniek Zuurbier, GGD Gelderland-Midden
Lucht Geluid Bewegen
GGD Amsterdam GGD Gelderland-Midden GGD Gelderland-Zuid GGD Noord en Oost-Gelderland
TNO Universiteit Utrecht

Downloads

Rapport

Brommers en scooters zijn een grote bron van luchtvervuiling op fietspaden en zorgen voor hoge concentraties van ultrafijnstof en fijnstof. Dit blijkt uit onderzoek van GGD Gelderland-Midden naar de luchtkwaliteit op fietspaden. De vervoersmiddelen zijn verantwoordelijk voor meer dan 20% van de luchtvervuiling op fietspaden. 

Brommers en scooters van het fietspad

In september 2016 is de bijdrage van brommers en scooters aan luchtverontreiniging op fietspaden onderzocht door metingen van luchtverontreiniging op 19 fietspaden in Amsterdam, Arnhem, Harderwijk en Nijmegen. Het onderzoek toont een duidelijke bijdrage van tweetakt en viertakt brommers en scooters aan concentraties ultrafijnstof en fijnstof aan. Brommers en scooters dragen op de meetlocaties uit dit onderzoek op de gemeten momenten 2 tot 23% bij aan de concentraties ultrafijnstof op de fietspaden. Op een fietspad in een tunnel waren de concentraties ultrafijnstof veel hoger en droegen de brommers en scooters meer dan 40% bij aan de luchtverontreiniging. Opvallend is dat tweetakt en viertakt brommers en scooters ongeveer evenveel bijdragen aan de luchtverontreiniging op fietspaden. Brommers en scooters blijken verantwoordelijk te zijn voor de meeste hele hoge pieken ultrafijnstof die zijn gemeten op de fietspaden.

De GGD pleit ervoor de luchtkwaliteit op fietspaden te verbeteren door scooters en brommers van het fietspad af te houden. Daarnaast is het advies om de uitstoot van brommers en scooters te verminderen door strengere emissie-eisen en een strenge controle daar op.   

'Een grotere afstand tussen scooters en fietsers, ook al is het enkele meters, is al gunstig voor de luchtkwaliteit op fietspaden. Maar het weren van brommers en scooters op drukke fietspaden en het overschakelen op elektrische scooters of elektrische fietsen, is natuurlijk nog beter voor de luchtkwaliteit.' Moniek Zuurbier, adviseur Gezonde Leefomgeving voor de GGD’en in Overijssel en Gelderland.

Benauwd

Uit een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 847 mensen met een longziekte blijkt dat de helft van de longpatiënten die fietsen meer last van benauwdheid hebben op de fiets dan thuis. Een kwart van de patiënten mijdt sommige fietsroutes vanwege de luchtkwaliteit en een kwart fietst door de luchtkwaliteit minder dan ze zouden willen. Brommers, scooters en ander wegverkeer worden aangewezen als bronnen van luchtwegklachten tijdens het fietsen.

Verder lezen

Naar aanleiding van het onderzoek schreven de onderzoekers een artikel in Tijdschrift Lucht  (2017, nr. 4, p. 17-20). Of lees meer hierover op Geluidnieuws.

Het onderzoek is een samenwerking van GGD Gelderland-Midden, GGD Noord- en Oost- Gelderland, GGD Gelderland-Zuid, GGD Amsterdam, Universiteit Utrecht, Provincie Gelderland en de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Harderwijk en Nijmegen en TNO.