Status
Lopend
Jaar van uitgave
2024
Contactpersoon
Imke van Moorselaar, GGD Amsterdam
Geluid
GGD Amsterdam GGD Kennemerland
RIVM

Er wordt steeds meer gebouwd op plekken met veel geluid, zoals langs drukke wegen en het spoor. Als het lastig is een stille zijde te creëren wordt steeds vaker gegrepen naar een akoestisch rooster om geluidshinder te beperken. Onze onderzoekers zijn benieuwd hoe bewoners deze roosters ervaren.

Het akoestisch rooster

De druk om te bouwen is in Nederland hoog. Er wordt steeds meer gebouwd op plekken met veel geluid, zoals langs drukke wegen en het spoor. Op dit soort plekken worden ook vaker kleine, eenzijdig georiënteerde woningen gebouwd. Deze woningen hebben geen natuurlijke geluidluwe zijde.

Steeds vaker wordt gekozen voor maatregelen als een akoestisch rooster om geluid te dempen en een bewoner op die manier van een kunstmatige gecreëerde geluidluwe zijde te voorzien. Zo’n rooster wordt ook wel lamellenrooster of comfortbox genoemd.

In 2017 deden we binnen de AWGL onderzoek naar andere vormen van kunstmatige stille zijdes.
Lees hier meer over dat project en download het rapport.

Belevingsonderzoek

Het is onbekend of deze maatregelen goed werken in de praktijk en hoe bewoners deze ervaren en gebruiken. Met dit onderzoek willen we daar meer inzicht in krijgen.

Door middel van vragenlijsten en interviews bevragen we bewoners naar ervaringen met het akoestisch rooster. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als: Wordt het rooster gebruikt? Dempt het voldoende geluid, ook om bij te slapen? Wat zijn voor- en nadelen van het rooster?

Toepassing in de praktijk

Onder de Omgevingswet is een geluidluwe zijde verplicht. Gemeenten hebben beleidsvrijheid om invulling aan de geluidluwe zijde te geven. De resultaten uit het onderzoek zijn bruikbaar voor gemeenten, Omgevingsdiensten en GGD’en voor geluidbeleid, vergunningverlening en advies.

 

Looptijd: januari – juni 2024

Dit project is een samenwerking van GGD Amsterdam, GGD Kennemerland, TU Delft en RIVM.