Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2017
Contactpersoon
GGD Amsterdam: Frits van den Berg en Henke Groenwold
Geluid Groen Ontspannen
GGD Amsterdam
RIVM

Met het compact bouwen en de toenemende populariteit van wonen in de stad, worden steeds meer woningen gebouwd op zogenaamde lawaaibelaste plekken. Door buitenruimtes (balkons) of geopende ramen af te schermen van geluid van weg- en railverkeer, kunnen bewoners daar in principe ook met een open raam slapen. Het is alleen onbekend welk effect deze geluidmaatregelen hebben op de woontevredenheid en ervaren geluidshinder. En of het uitmaakt of een gecreëerde geluidluwe zijde net zo goed werkt als een traditionele stille gevel. We zochten het uit.

Effect van geluidmaatregelen woningen

Dit project is een verkenning van de effecten van moderne maatregelen tegen geluidsoverlast van verkeer op de beleving van bewoners. In Amsterdam en Utrecht, waar deze maatregelen voortvloeien uit lokaal geluidbeleid, selecteerden we tien woonprojecten waarin deze geluidmaatregelen zijn toegepast. Bewoners vroegen we hoe zij hun woning en woonomgeving ervaren. Het blijkt dat de geluidmaatregelen er soms voor zorgen dat het binnen te warm is. Het schoonhouden van ramen en afschermingen vinden bewoners lastig. Mensen waarderen het meer als ze hun balkon naar wens kunnen afsluiten, dan als ze een een beperkte afscherming of juist een dichte afsluiting van een loggia hebben.

Geluidluwe zijde voldoet niet aan verwachtingen 

Aan ons onderzoek namen 43 Amsterdammers en Utrechters deel. Zij waarderen hun huis en het merendeel is ook positief over de omgeving. De waardering voor groen in de omgeving is met name in Amsterdam weliswaar voldoende, maar relatief laag. Een beperkte - door afscherming gerealiseerde - geluidluwe kant heeft helaas geen duidelijk gunstig effect zoals een traditionele stille gevel die heeft. De ondervraagde bewoners ervaren meer hinder als gevolg van weg- of railverkeerslawaai dan verwacht bij een woning met een echt stille zijde. Het effect van afscherming lijkt bij railverkeer zelfs nog minder dan bij wegverkeer. Eén op de drie bewoners vond dat het geluid van buiten alleen bij gesloten ramen zacht genoeg was in de woning. De bewoners lijken relatief vaak met een raam dicht te slapen vanwege het geluid van buiten. De onderzoekers concludeerden dan ook dat de beperkt geluidluwe gevel niet aan de verwachtingen voldoet. Wat hiervan de oorzaken zijn moet in vervolgonderzoek aan de orde komen. 

Verder lezen

Lees het artikel in vakblad Geluid (nummer 2, juni 2018) van Frits van den Berg en Henke Groenwold, GGD Amsterdam.

Dit project is een samenwerking van de GGD Amsterdam, Gemeente Utrecht, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het RIVM.