Status
Lopend
Jaar van uitgave
2023
Contactpersoon
Emma Kappé, GGD Hollands Noorden
Bewegen
GGD Brabant-Zuidoost GGD Hart voor Brabant GGD Hollands Noorden GGD West-Brabant

Er is steeds meer aandacht voor het stimuleren van ouderen om te bewegen. Zo worden er in de openbare ruimte beweegplekken voor ouderen gerealiseerd. Maar werkt dat wel? En waar moet een gemeente rekening mee houden? Onze onderzoekers duiken er in!

Het inrichten van de openbare ruimte om te bewegen is één van de interventies die hier voor wordt ingezet door gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat alleen het plaatsen van de toestellen (hardware) of het aanleggen van een beweegroute niet voldoende is. Ook het juiste sport- en beweegaanbod (software) en organisatie van zichtbare aanbod (orgware) is belangrijk. Ondanks de beschikbare kennis, wordt hier vaak geen rekening mee gehouden. Het lijkt erop dat er steeds meer beweegplekken worden gerealiseerd, terwijl er toenemend aanwijzingen zijn dat deze hun doel missen.

Doel

Ons onderzoeksproject heeft als doel om betere informatie en praktische handvatten te geven om openbare plekken in te richten als beweegplek voor ouderen. Met de kennis die uit dit project beschikbaar komt kunnen GGD’en gemeenten effectiever adviseren over evidence based interventies de openbare ruimte om ouderen te stimuleren om meer te bewegen

Aanpak

We maken een documentanalyse van de bestaande onderzoeken over openbare beweegplekken voor ouderen. Door middel van focusgroepen wordt onderzocht op basis van welke afwegingen gemeenten besluiten tot de aanleg van beweegplekken in de openbare ruimte voor senioren. Wat zijn de succes- en faalfactoren? En hoe kan deze kennis in de toekomst gebruikt worden voor effectiever beleid op het gebied van bewegen voor ouderen?

 

Looptijd: najaar 2023 – voorjaar 2024

 Dit project is een samenwerking van GGD Hollands Noorden, GGD’en Brabant, Kenniscentrum Sport en Bewegen en UMC Utrecht.