Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2018
Contactpersoon
Imke van Moorselaar, GGD Amsterdam
Groen Ontmoeten Ontspannen Bewegen
GGD Amsterdam GGD Gelderland-Midden GGD Rotterdam-Rijnmond
Universiteit Utrecht

Een aantrekkelijke groene omgeving biedt kansen voor gezondheidswinst. Maar wat vinden bewoners belangrijk aan het groen in hun buurt? En wat maakt dat ze het groen ook echt gebruiken? In dit onderzoek werden de groenwensen van bewoners en professionals in Amsterdam, Arnhem en Rotterdam met elkaar vergeleken.

Groen draagt vooral bij aan de gezondheid als bewoners het gebruiken. Maar aan welke wensen en eisen van bewoners moet het groen dan voldoen? We onderzochten het met vragenlijsten en gesprekken met focusgroepen. De voorkeuren van bewoners werden vergeleken met hoe professionals aankijken tegen groen in de wijk.

Schoon en veilig zijn randvoorwaarden voor gebruik groen

Voor bewoners bleken de kwaliteit en specifieke kenmerken van een groene plek belangrijker dan de oppervlakte van het groen. Met name in de minder welgestelde wijken, vonden bewoners het belangrijk dat het groen schoon, opgeruimd en veilig is. Zwerfafval en hondenpoep waren de belangrijkste belemmerende factoren. Als hier te weinig aandacht voor is bij de inrichting en het onderhoud van groen, wordt het niet gebruikt. En wordt de gewenste lokale gezondheidswinst niet bereikt. Professionals vonden het belangrijkst dat het groen groot en dichtbij de woningen is.

Rust vinden en ontstressen

Professionals zien het groen als stimulans voor bewoners om meer te bewegen. Voor bewoners ligt de nadruk juist op ontspannen. Rust vinden en ontstressen waren voor bewoners de belangrijkste activiteiten in het groen. De groene plekken bieden ook de mogelijkheid buurtgenoten te ontmoeten, met name in de minder welgestelde wijken. Bewoners maken wel sneller een ommetje als er een mooie groene route is. Met kleine, simpele oplossingen kan het groen al aantrekkelijker worden voor bewoners.

Voor bewoners is ontspannen in het groen belangrijker dan bewegen.

Participatie van bewoners en gezamenlijk beheer

Een veel gehoord geluid vanuit de bewoners was dat ze meer betrokken willen worden bij de inrichting van groen. En dat er daarna iets moet gebeuren met hun input. Ongeveer een derde van de bewoners wilde wel één of enkele keren per jaar bijdragen aan onderhoud van groen. Op voorwaarde dat de gemeente de coördinatie doet. De gemeente kan volgens hen drempels wegnemen door logistieke problemen te ondervangen. Gezamenlijk beheer kan dan zelfs een sociale activiteit worden.

Meer informatie

Wil je snel meer weten over de resultaten en adviezen voor gemeenten? Download dan de brochure. Of lees het artikel van de onderzoekers in Tijdschrift Milieu (Nummer 4, 2019). Voor de gehele onderbouwing verwijzen we naar het volledige onderzoeksrapport.

 

Dit project is een samenwerking van GGD Amsterdam, GGD Gelderland-Midden, GGD Rotterdam-Rijnmond, Gemeente Amsterdam, Gemeente Arnhem, Gemeente Rotterdam, Universiteit Utrecht - IRAS, RIVM en Ecovrede Nederland.