Status
Lopend
Jaar van uitgave
2021
Contactpersoon
Arnold Bergstra, GGD Zeeland
Lucht
GGD Zeeland
Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Hoewel de luchtkwaliteit in Nederland gemiddeld is verbeterd, leidt luchtverontreiniging nog altijd tot een kortere levensverwachting van 13 maanden. De industrie kan een grote bijdrage hebben op de (lokale) luchtverontreiniging en dus op onze gezondheid. In dit onderzoek bekijken we gegevens over medicijngebruik voor chronische ziekten in Zeeland in relatie tot luchtverontreiniging door industrie.

Industrie in Zeeland

Rondom de Kanaalzone Terneuzen – Sas van Gent zijn verschillende zware industrieën actief, zoals een grote petrochemische fabriek, kunstmestfabrieken en een broomfabriek. Het gebied grenst aan België, waar ook zware industrie aanwezig is. Burgers in de gemeente Terneuzen zijn (volgens de volwassenmonitor 2016) aanzienlijk meer bezorgd over hun gezondheid vanwege de industrie in hun omgeving dan gemiddeld in de provincie Zeeland (17% vs 2%). In sommige wijken van de gemeente Terneuzen is de bezorgdheid nog groter (44%).

Data over medicijngebruik

Doel van het onderzoek is de relatie tussen luchtverontreiniging afkomstig van de industrie en chronische ziekten te onderzoeken. De blootstelling aan luchtverontreiniging modelleren we met een verspreidingsmodel. De chronische aandoeningen zullen worden bepaald aan de hand van gegevens over verstrekte geneesmiddelen. Hiervoor gebruiken we CBS-gegevens over medicijngebruik verkregen via zorgverzekeraars. In het onderzoeksgebied wonen ongeveer 110.000 burgers. Over de periode 2012- 2017 betekent dit dat er meer dan een half miljoen (herhaalde) registraties zijn. Deze gegevens zullen worden geanalyseerd in de beveiligde CBS-omgeving. 

Verwachte resultaten

Het onderzoek biedt enerzijds inzicht in de relatie tussen luchtverontreiniging afkomstig van industrie en chronische aandoeningen. Anderzijds geeft dit onderzoek inzicht in bruikbaarheid van de CBS-data voor dit type milieugezondheidsonderzoek. Deze onderzoeksmethode met big data van het CBS is (mogelijk) interessant voor andere GGD’en die een vergelijkbaar milieugezondheidsprobleem willen onderzoeken.

Benieuwd naar het resultaat? Houd deze website in de gaten.

Dit project is een samenwerking van GGD Zeeland, Erasmus MC en Universiteit Utrecht (IRAS).