Status
Lopend
Jaar van uitgave
2022
Contactpersoon
Moniek Zuurbier, AWGL, Jennie Odink, GGD Gelderland-Midden
Klimaat
GGD Amsterdam GGD Brabant-Zuidoost GGD Drenthe GGD Gelderland-Midden GGD Gelderland-Zuid GGD Groningen GGD Haaglanden GGD Hart voor Brabant GGD Noord en Oost-Gelderland GGD Regio Utrecht GGD West-Brabant

Klimaatverandering heeft een grote impact op onze gezondheid, denk bijvoorbeeld aan de effecten van de toenemende hitte, een langer allergieseizoen en infectiezieken. Reden te meer om ons snel weerbaar te maken tegen klimaatverandering en om gezondheidsaspecten in beleidsplannen te verankeren. We coördineren daarom dit project, dat wordt uitgevoerd door meerdere GGD’en, in samenwerking met het RIVM. 

Dit project heeft het doel GGD’en en gemeenten te helpen om gezondheid te verankeren in het klimaatadaptatiebeleid. Daarvoor is nodig dat het onderwerp klimaatadaptatie breed wordt opgepakt binnen GGD’en en gemeenten. Binnen GGD’en kunnen de afdelingen milieu en gezondheid, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, beleid, onderzoek, inspectie kinderopvang en infectieziekten een rol spelen om gezondheidseffecten van klimaatverandering tegen te gaan. Binnen gemeenten ligt dit bij zowel het ruimtelijke als het sociale domein.

Het project werkt daartoe aan een handreiking klimaatadaptatie en gezondheid.

Handreiking Klimaatadaptatie en Gezondheid

De handreiking richt zich op drie thema’s, die steeds belangrijker worden door klimaatverandering en waarop de GGD een rol heeft:

  • hitte
  • UV-straling
  • infectieziekten

Mogelijk komen er in de toekomst thema's bij. De handreiking gaat in op gezondheidsrisico’s, risicogroepen, samenwerkingen, beleid (koppelkansen) en maatregelen.

In 2023 hebben we een eerste versie van de Handreiking Klimaatadaptatie en Gezondheid gepubliceerd, vooralsnog voor medewerkers van GGD’en. De handreiking is te vinden op GGD GHOR Kennisnet: Klimaatadaptatie | GGD GHOR Kennisnet. We gaan de handreiking de komende tijd in de praktijk toepassen en evalueren met GGD’en en gemeenten. Waar nodig stellen we bij. Hierbij vindt doorlopende monitoring van relevante nieuwe inzichten en ontwikkelingen plaats. We verwachten in de loop van 2024 een openbare versie te kunnen delen. In 2027 is de definitieve handreiking gereed.

Communicatie

De komende tijd brengen we onze handreiking actief onder de aandacht bij zowel GGD’en als gemeenten, zowel lokaal/regionaal als nationaal. We geven presentaties en workshops om bekendheid te geven aan gezondheidsaspecten van klimaatverandering. Tegelijkertijd halen we zo input op ter verbetering van onze handreiking. Ook monitoren we activiteiten van GGD'en op gebied van klimaatadaptatie.

Onderdeel van breder programma versnelling klimaatadaptatie

Ons project is onderdeel van het programma LIFE IP Klimaatadaptatie. In dit programma werken gemeenten, provincies, waterschappen en GGD’en in verschillende projecten aan het versnellen van klimaatadaptatie. Het programma krijgt cofinanciering van de EU LIFE20 IPC/NL/000006 - LIFE-IP NL-NASCCELERATE.

NL Medegefinancierd door de EU POS LIFE IP KA

 

 

 

Looptijd: 2022 – 2027 

Dit project is een samenwerking van GGD Gelderland-Midden, GGD Amsterdam, GGD Drenthe, GGD Gelderland Zuid, GGD Groningen, GGD Haaglanden, GGD Noord- en Oost Gelderland, Team GMV GGD’en Brabant en GGD Utrecht. In samenwerking met RIVM en GGD Rotterdam Rijnmond.