Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2021
Contactpersoon
Saskia van der Zee, Imke van Moorselaar, GGD Amsterdam
Lucht Groen
GGD Amsterdam
RIVM

Een groene omgeving biedt veel voordelen voor klimaat en gezondheid. Maar zorgt meer groen ook voor een schonere lucht in de stad? Veel mensen denken intuïtief van wel, maar uit onze desktopstudie blijkt dat dit niet per sé het geval is. 

Update kennis

GGD'en zien vaak plannen voorbij komen voor het ‘vergroenen’ van gebouwen, straten en steden met als doel het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. Wordt dit doel hiermee ook behaald? Met experts vanuit verschillende kennisinstellingen doken we de literatuur in. Ons onderzoek bouwt voort op een rapport uit 2008 van het RIVM dat in 2011 een update heeft gekregen (Wesseling et al. 2011). Sinds 2011 zijn veel nieuwe studies verschenen die de relatie groen en luchtkwaliteit op verschillende manieren hebben onderzocht. Er blijft discussie over de vraag of groen nu wel of niet werkt om de lucht schoner te maken. In deze desktopstudie is gekozen voor een praktische insteek. We geven een update van de kennis die sinds 2011 is ontwikkeld. (Dit is geen systematische wetenschappelijke review, zoals die in internationale wetenschappelijke tijdschriften.) Samen met experts zijn we tot consensus gekomen over wat de effecten van groen op de luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving zijn. Deze conclusies hebben we vertaald in handvaten voor advies in de praktijk.

Geen positief effect op luchtkwaliteit

Wij komen tot de conclusie dat er geen wezenlijk positief effect is van groen op de achtergrondconcentraties. En, dat bomen en struiken op plekken waar veel verkeer is, zelfs voor een slechtere luchtkwaliteit kunnen zorgen. Alhoewel er veel redenen zijn om voor meer groen in de stad te kiezen, is het verbeteren van de luchtkwaliteit dat niet. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit is het aanpakken van de bron en het verminderen van uitstoot het meest effectief.

Meer informatie

Wil je snel weten wat we hebben onderzocht en wat de uitkomsten zijn? Download het artikel van de onderzoekers in vakblad Groen. Voor de gehele onderbouwing en complete literatuurlijst verwijzen we naar het rapport.

Dit onderzoek is een samenwerking van de GGD Amsterdam, RIVM en Wageningen Universiteit.