Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2020
Contactpersoon
Jolanda Willems, GGD Gelderland-Midden
Binnenmilieu Klimaat
GGD Amsterdam GGD Brabant-Zuidoost GGD Gelderland-Midden GGD Haaglanden GGD Twente GGD West-Brabant
RIVM

Hoe maken we onze huizen niet alleen duurzamer, maar tegelijk ook gezonder? Gemeenten en woningcorporaties zijn actief bezig om woningen te verduurzamen. Dit helpt om klimaatdoelstellingen te halen, energiekosten te besparen en prettig te wonen. Als verduurzaming op de juiste manier gebeurt, verbetert het ook het binnenklimaat van huizen. En sterker nog; als je geen rekening houdt met gezondheidseffecten, kan verduurzamen slecht uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan isoleren zonder aandacht voor ventilatie. In dit onderzoeksproject formuleren we praktische adviezen om gezondheidseffecten mee te nemen bij het verduurzamen van woningen.

Hoe dan verduurzamen?

Veel gemeenten en woningcorporaties stimuleren - mede in navolging van het Nationale Klimaatakkoord (2018) - het verduurzamen van woningen. Bij de uitvoering van plannen, is het belangrijk dat zij gezondheidseffecten van de leefomgeving meewegen. Uit oriënterende gesprekken blijkt dat GGD’en, provincies en woningcorporaties dit uitgangspunt ondersteunen. Het is alleen vaak nog onduidelijk met welke factoren zij rekening moeten houden en welke praktische adviezen we kunnen meegeven. Deze vraagstukken tackelen we in dit onderzoeksproject. 

We zochten naar antwoorden op:  

  • Wat zijn de aandachtsgebieden bij het verduurzamen van bestaande woningen?
  • Wat zijn voor elk aandachtsgebied de knel- en verbeterpunten vanuit gezondheidskundig oogpunt? We inventariseren kennis en ervaring vanuit praktijk en wetenschap.
  • Welke praktische adviezen kunnen instanties (GGD, gemeente, woningcorporatie) vanuit gezondheidskundig oogpunt geven?

Praktische handleiding

Als eindresultaat van het project is een handleiding in de vorm van een eenvoudig excel-overzicht gerealiseerd. Dit bevat praktische adviezen over bijvoorbeeld manieren van isolatie, verwarming, beperken geluidsoverlast, wateroverlast en koeling van woningen. 

Meer informatie

Ga je ook aan de slag met gezond verduurzamen? Download de handleiding of lees het onderzoeksrapport. 

Dit project is een samenwerking van GGD Ijsselland/Twente, GGD Amsterdam, GGD Haaglanden, GGD'en Brabant, GGD Gelderland-Midden, Gemeente Den Haag en RIVM.