Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2017
Contactpersoon
Lex Groenewold, GGD Noord en Oost-Gelderland
Geluid
GGD Gelderland-Midden GGD Gelderland-Zuid GGD Noord en Oost-Gelderland

Downloads

Rapport

Mensen die last hebben van een laag frequent geluid (LFG) horen vaker een bromtoon dan anderen. Dit zou kunnen komen doordat zij een beter gehoor hebben voor lage tonen. De Gelderse GGD'en en omgevingsdiensten zochten uit of dit waar is door de 'gehoordrempel' voor lage tonen te vergelijken van LFG-gehinderden met die van een controle groep.

Bij 20 LFG-gehinderden en een controlegroep van 26 personen zijn de gehoordrempelwaarden bepaald voor de frequenties 125, 80, 50, 31,5 en 20 Hz. De gehinderden blijken een iets hogere drempel te hebben voor het horen van LFG. Een deel van de gehinderdengroep ervoer de ruimte niet als stil. Alle mensen van de controlegroep vonden de ruimte wel stil. Als de groep gehinderden die de stille ruimte niet als stil hebben ervaren buiten beschouwing wordt gelaten, dan wordt er bij geen van de gemeten frequenties een significant verschil gevonden tussen de gehoordrempels van de gehinderden en de controles. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat LFG-gehinderden geen lagere gehoordrempel hebben voor lage tonen.

Omgaan met klachten

Ons onderzoek wil een bijdrage te leveren aan de behandeling van meldingen van LFG. Soms is er namelijk sprake van ernstige hinder en oververmoeidheid door LFG. Een behandeling die is gericht op het leren omgaan met de klachten, biedt mogelijk verlichting. De LFG-hinder kan weliswaar niet worden weggenomen, behandeling kan de kwaliteit van leven wel verbeteren.

Dit project is een samenwerking van GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Gelderland-Midden, GGD Gelderland-Zuid, LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum), gemeente Zutphen, gemeente Nijmegen, Omgevingsdienst Achterhoek, Omgevingsdienst Regio Arnhem.