Status
Lopend
Jaar van uitgave
2021
Contactpersoon
Dr. M.L. Derkzen, Wageningen University & Research
Ontmoeten
GGD Gelderland-Midden
WUR

In het project Wij zijn de wijk werken onder meer Wageningen Universiteit, de gemeenten Arnhem, Ede en Wageningen en een aantal andere partijen samen om inwonerinitiatieven voor de gezonde leefomgeving beter te faciliteren. Onze Werkplaats speelt een rol in de communicatie naar regionale en landelijke samenwerkingspartners. 


over burgerparticipatie en het ontwikkelen van domeinoverstijgend gezondheidsbeleid voor inwoners in een kwetsbare positie. Gebrek aan structurele borging en duurzame financiering lijken de beleidsvorming in de weg te zitten. Het vraagstuk in dit project richt zich vooral op wijken waar veel mensen leven in minder goede gezondheid, die vaker last hebben van chronische klachten en weinig participeren in de samenleving. Voor en vooral ook met hen werken wij samen aan een bottom up aanpak voor de gezonde wijk.

Van best practices naar gemeentelijke beleid 

De focus in Wij zijn de wijk ligt op Presikhaaf (Arnhem), Beatrixpark (Ede) en De Nude (Wageningen). Via actieonderzoek verzamelen en delen de onderzoekers ervaringen over wat werkt voor een gezonde leefomgeving in 5 stappen:

  • Inventarisatie van burgerinitiatieven in kansrijke wijken;
  • In kaart brengen hoe gezondheidsbeleid zich vertaalt naar de praktijk;
  • Asset mapping met inwoners om kansen voor de gezonde wijk te identificeren;
  • Integratie van deze resultaten tot best practices;
  • Best practices bespreken met inwoners, organisaties en gemeenten om samen te leren en een werkstructuur te vormen waarmee de initiatieven werkelijk worden ingebed in beleid.

Vanuit onze Academische Werkplaats ondersteunen wij dit project bij het delen van kennis en ervaring.  

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project op de website van ZonMW.

Dit is een project van Wageningen Universiteit, gemeenten Arnhem, Ede en Wageningen en een aantal andere partijen waaronder GGD Gelderland-Midden en onze Academische Werkplaats.