Steeds meer gemeenten overwegen de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 kilometer per uur als bijdrage aan een veiligere en gezondere leefomgeving. Onze onderzoekers brachten de gezondheidsimpact van deze snelheidsverlaging in beeld en keken daarbij naar de modal shift naar actief vervoer, lucht, geluid en verkeersveiligheid.

Door onderzoek van academische en grijze literatuur zijn de voor- en nadelen van een snelheidsverlaging naar 30 km/u in de bebouwde kom in kaart gebracht. De geluidsbelasting neemt af na verlaging van de maximum snelheid, de verkeersveiligheid neemt toe. De concentraties luchtverontreiniging zullen hoogstwaarschijnlijk niet of nauwelijks veranderen. Het lijkt er op dat in Nederland mensen pas meer gaan lopen of fietsen als de snelheidsverlaging samen gaat met andere stimulerende maatregelen.

Op onze projectpagina lees je volledige resultaten, ook van het kwantitatieve deel van het onderzoek.

Daarnaast geven de onderzoekers tips om verder te lezen, en vind je de link naar het vervolgonderzoek door onze kennispartners in dit project.

 

Juni 2023

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!