De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving richt zich op de leefomgeving in de breedste zin van het woord. Groen wordt vaak gekoppeld aan gezondheid. En terecht, maar naast alle voordelen zijn er ook uitdagingen die horen bij een groene leefomgeving. Kijk bijvoorbeeld naar deze inspirerende projecten…

Groen in de Wijk

In het AWGL onderzoek ‘Groen in de Wijk’ (afgerond in 2018) werden de groenwensen van stadsbewoners en professionals in drie steden met elkaar vergeleken. Uit de interviews bleken duidelijke verschillen tussen de wensen en eisen van bewoners en de doelstellingen van professionals. Een belangrijke conclusie was daarom dat het goed zou zijn om bewoners actief te betrekken, zowel in het inrichten als het onderhouden van het groen in hun directe leefomgeving. Lees verder over dit project.

Zelf onderzoek doen?

Heb jij ook een goed onderzoeksidee over groen en gezondheid? Op 10 mei eindigt onze volgende call voor projectvoorstellen. Overweeg je een voorstel in te dienen? Neem dan tijdig contact met ons op. De leden van het coördinatieteam adviseren je graag over de meest kansrijke route en ondersteunen je bij het uitwerken van een voorstel.

Groeninrichting en -beheer tegen teken

Het vergroenen van de leefomgeving wordt vanuit verschillende hoeken gestimuleerd. Niet alleen is groen belangrijk voor de gezondheid, maar ook bijvoorbeeld vanuit klimaatadaptatie. Bij verblijf in een groene omgeving is er echter risico een tekenbeet op te lopen. Dat risico kan verkleind worden met een goede inrichting en beheer van het groen. Hoe? GGD Twente en GGD Gelderland-Midden zochten het uit. Je leest het in het RIVM informatieblad (2022) voor GGD-medewerkers infectieziektebestrijding en medische milieukunde.

Kennisbundeling Groen en Gezondheid

Groen en gezondheid heeft raakvlakken heeft met veel andere thema’s en vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale cohesie, biodiversiteit, het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, mentale gezondheid en overgewicht. Omdat een groene leefomgeving kan bijdragen aan het aanpakken van deze opgaven staat groen hoog op de agenda bij beleidsmakers. Het RIVM bracht daarom kennis afkomstig uit literatuuronderzoek en interviews met Nederlandse experts over groen en gezondheid bij elkaar (mei 2022). Deze kennisbundeling geeft inzicht in de manieren waarop de aanwezigheid van groen in positieve en negatieve zin van invloed kan zijn op gezondheid. Meer weten? Lees verder via de website van RIVM.

Groene leefomgeving bij AWGL

Vanuit de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving werden verschillende onderzoeken gedaan waarin (ook) naar de effecten van een groene leefomgeving werd gekeken. Het jij al gezien dat je kunt filteren op ‘groen’ op onze projectenwebsite?

 

Maart 2023

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!