In het najaar van 2022 presenteerde onze onderzoekers de resultaten van het project Wegverkeer en gevoelige bestemmingen in relatie tot luchtkwaliteit. Dit leidde al direct tot veel interesse bij gemeenten, andere overheden en adviesbureaus.

De resultaten zijn begin 2023 geïmplementeerd in twee interessante publicaties.

 

GGD Richtlijn Luchtkwaliteit en Gezondheid

De GGD Richtlijn Luchtkwaliteit en Gezondheid, waar GGD’en hun werkwijze en advisering op baseren, bevat velerlei informatie en adviezen over luchtkwaliteit. De GGD’en adviseren te streven naar een zo goed mogelijke luchtkwaliteit om daarmee de gezondheid te beschermen.

Om hooggevoelige groepen te beschermen tegen de extra gezondheidsrisico’s door de uitstoot van verkeer, hanteren de GGD’en een afstandsadvies voor gevoelige bestemmingen nabij drukke wegen. Omdat ruim de helft van de Nederlandse bevolking geldt als hooggevoelig zijn dat woningen en andere voorzieningen waar zij langdurig verblijven zoals scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang en woonzorgcentra. Bij het definiëren van hooggevoelige groepen en gevoelige bestemmingen zijn de definities uit het AWGL project overgenomen.
Nieuwsbericht GB Afbeelding1

De GGD’en kiezen voor een andere benaming van de wegtypen dan in het AWGL-onderzoek. De GGD’en hanteren de term ‘snelweg’ voor autowegen en autosnelwegen, ‘drukke weg binnen de bebouwde kom’ in plaats van binnenstedelijke drukke weg en ‘drukke weg buiten de bebouwde kom’ in plaats van provinciale weg. Drukke wegen zijn, in lijn met het AWGL-onderzoek, wegen met meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal. De afstanden zijn overgenomen, wel benadrukt de GGD dat dit minimale afstanden zijn en dat een grotere afstand gezonder is.

Lees voor het gehele GGD-advies en de toelichting de GGD Richtlijn Luchtkwaliteit en Gezondheid.
Het Afstandsadvies GGD GHOR NL biedt een beknopte samenvatting.

De update van de GGD Richtlijn is in maart 2023 gepubliceerd.

 

Schone Lucht Akkoord: Advies Bescherming Hooggevoelige Groepen

Het Schone Lucht Akkoord (SLA) roept zijn deelnemers op aan de slag te gaan met lokaal beleid voor gevoelige functies. Nieuwsbericht GB Afbeelding2Het SLA bedoelt met gevoelige functies in ieder geval scholen, kinderdagverblijven en woonzorgcentra voor ouderen, en bij voorkeur ook woningen. Hier wijkt het advies af van het AWGL-onderzoek.

Om SLA-deelnemers te ondersteunen bij het vormen van lokaal beleid is een Advies Bescherming Hooggevoelige Groepen opgesteld. De kern van het advies is: houd afstand tussen bronnen en gevoelige functies bij nieuwbouw of vestiging van gevoelige functies. En bij de locatiekeuze voor nieuwe bronnen of uitbreiding daarvan. De afstanden uit het AWGL-onderzoek zijn opgenomen in dit advies.

In het advies staan ook mogelijke maatregelen wanneer afstand houden in een specifieke situatie niet lukt. Hierbij wordt onder meer verwezen naar de GGD.

Dit advies van het Schone Lucht Akkoord is in januari 2023 gepubliceerd.

 

Foto: Edwin van Eis, 'Park bij de Houthavens op een zomerdag; deel van het gebouw van de Brede School'

 

Maart 2023

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!