In 2021 publiceerden we de resultaten van ons AWGL-project 'Rekentool luchtkwaliteit en gezondheid'. Vandaag verscheen een update van de blootstellingsreponsrelaties hierin. Onze onderzoekers stelden dat op met RIVM-experts en wetenschappers. De rekenmethode zal ook bij nationale doorrekeningen gebruikt worden.

In 2021 publiceerden we de resultaten van ons AWGL-project 'Rekentool luchtkwaliteit en gezondheid'. Met behulp van deze tool hebben verschillende GGD'en voor hun gemeenten en/of provincie de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in beeld gebracht.

Berekeningen van de gezondheidsimpact van luchtverontreiniging gebeuren ook op nationale schaal, in onder andere in het Schone Lucht Akkoord (SLA) en de Volksgezondheidstoekomstverkenning (VTV). De RIVM-experts achter deze nationale berekeningen hebben in samenwerking met de auteurs van de GGD-rekentool Luchtkwaliteit en Gezondheid en wetenschappers betrokken bij de rekentool gewerkt aan verbetering en synchronisatie van de rekenmethoden. Gezamenlijk hebben zij de laatste wetenschappelijke inzichten tegen het licht gehouden en bepaald welke blootstellingsreponsrelaties het beste de gezondheidssituatie in beeld brengen.

Dit heeft geleid tot een verdere update van de GGD-rekentool. Nieuwe doorrekeningen van het SLA die in het voorjaar van 2024 verwacht worden, en de nieuwe VTV in 2024 zullen gebruik maken van dezelfde rekenwijze.

Kijk op onze projectpagina voor meer informatie over de Rekentool Luchtkwaltieit en Gezondheid. Je kunt er zowel de toelichting op de update als het vernieuwd rekenblad downloaden.

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!